ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών
03/01/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

1_F647529929.jpg

Σκοπός του παρόντος είναι να ενημερωθεί ο επισκέπτης του μητρώου με την ονομασία «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» (Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών) για το καθεστώς που διέπει το εν λόγω μητρώο, τα στοιχεία του διαμεσολαβητή που καταχωρίζονται σε αυτό καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία του.

Ειδικότερα, το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» συστάθηκε με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» και τηρείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.). Το «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» έχει ως στόχο, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/92/ΕΚ, να επιτρέπει στους καταναλωτές ασφαλιστικών προϊόντων μέσω μιας ενιαίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας να επαληθεύουν ότι ο επαγγελματίας με τον οποίο έρχονται σε επαφή στο πλαίσιο πώλησης ενός ασφαλιστικού προϊόντος, είναι νόμιμα εγγεγραμμένος στα μητρώα των Επιμελητηρίων, πλήρως πιστοποιημένος και κατά συνέπεια ότι ασκεί τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάθε διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 3 του π.δ.190/2006 να εγγράφεται στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, το οποίο τηρεί Μητρώο Εγγεγραμμένων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων. Η εγγραφή γίνεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ρητά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.190/2006 και των άρθρων 7 και 17 του ν. 1569/1985 και έχουν εξειδικευθεί με την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Κ3-8010/2007 και ισχύει για τρία χρόνια.

Στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» καταχωρίζονται εκείνα από τα στοιχεία των νόμιμα εγγεγραμμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τα οποία είναι απαραίτητα για τις ανάγκες της αναφερόμενης πιο πάνω επαλήθευσης και τα οποία τηρούνται στα Μητρώα των κατά τόπους αρμόδιων Επιμελητηρίων της χώρας. Τα στοιχεία του «Ε.ΣΗ.Π. Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ΑΦΜ, έδρα, τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., το Επιμελητήριο εγγραφής, την κατηγορία εγγραφής (μεσίτη, πράκτορα, ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με αναφορά στην ιδιότητα του συνδεδεμένου ή μη) την ημερομηνία έναρξης ή ανανέωσης της άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, την ημερομηνία λήξης της τριετούς άδειας, την ένδειξη για την κατοχή ή μη πιστοποίησης για διάθεση ασφαλιστικών επενδυτικών προγραμμάτων καθώς και την τυχόν άσκηση διασυνοριακής δραστηριοποίησης. Το σύνολο αυτών των στοιχείων προέρχονται από τα οικεία Επιμελητήρια.

Η εγγραφή στα Μητρώα των Επιμελητηρίων και κατ’ επέκταση στο «Ε.ΣΗ.Π. Ενεργών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» ανανεώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15γ του ν. 1569/1985 κάθε τρία χρόνια και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή, την ανανέωση της εγγραφής καθώς και κάθε ενδιάμεσο έλεγχο των δικαιολογητικών που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά βεβαιώσεις επαναπιστοποίησης και ασφαλιστήρια συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης, έχει το εκάστοτε αρμόδιο επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss