ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
13/06/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

5_F593409152.jpg

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στον Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 1542/11-05-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ :18REQ003080498 2018-05-11, και την υπ. αριθμ. 18/14-05-2018 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής προβαίνει στη διενέργεια Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR” , με ακρωνύμιο , ACRONYM:ΒALKANET, του επιχειρησιακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-B) BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) , με κωδικό έργου BMP1/1.2/2469/2017. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ) 5013497

Συντονιστής Εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Ηλείας και με λοιπούς εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Εταίροι από την Αλβανία καθώς και, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Βράτσα στην Βουλγαρία και της Ένωσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης επίσης της πόλης Βράτσα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

             Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την Υλοποίηση ενεργειών προβολής, εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας , διοργάνωση εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων για το έργο : “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR”, ACRONYM : ‘’BALKANET’’

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη

            

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΤΕΥΔ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss