ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου
27/06/2020
ΠΗΓΗ: www.espa.gr

Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου

 

 

33_F747078671.jpg

Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς του κόσμου με τον τουριστικό τομέα να αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα της ΕΕ. Κύριο κίνητρο επιλογής της Ευρώπης ως τουριστικό προορισμό αποτελεί ο πλούσιος πολιτιστικός πλούτος και κληρονομιά που διαθέτει. Παρόλο που ο πολιτιστικός τουρισμός έχει αναγνωριστεί ως μια κύρια πηγή βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, λιγοστά δεδομένα υπάρχουν πάνω σε θέματα εφαρμογής και ελάχιστες πληροφορίες δίδονται σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο μπορεί η βιωσιμότητα να καταστεί διαχειρίσιμη.

Η αναφορά "Χάρτης πορείας για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου" παραθέτει στοιχεία και δεδομένα για την εφαρμογή και διαχείριση των Πολιτιστικών Διαδρομών (Cultural Routes) της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου. Επιπλέον παρέχει πληροφορίες και προτάσεις για τους ενδιαφερόμενους του τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής συμμετοχής και υποστηρίζει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην καλύτερη χρήση των Πολιτιστικών Διαδρομών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Council of Europe) για την ενδυνάμωση της αναπτυξιακής πολιτικής.

Επιπρόσθετα, στην αναφορά αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση και υπολογίζονται οι επιπτώσεις και το μέλλον των Πολιτιστικών Διαδρομών στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου. Έχοντας ως στόχο την αναγνώριση των μακροπερειφερειακών αναγκών σε θέματα βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού και διακρατικής πολιτιστικής συνεργασίας, αναλύονται δεδομένα δραστηριοτήτων, θεματικών προτεραιοτήτων και γεωγραφικής κάλυψης της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου και παρέχονται:

  • Κατάλογος όλων των πολιτιστικών διαδρομών της Μακροπεριφέρειας και μια επισκόπηση σχετικά με την εφαρμογή των Πολιτιστικών Διαδρομών
  • Περίληψη των υπαρχουσών μελετών και προτάσεων βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, που διεκπεραιώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), την Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
  • Συγκεκριμένες προτάσεις σε αναγνωρισμένα κενά και μακροπεριφερειακές ανάγκες
  • Σχέδιο δράσης για τα επόμενα βήματα, που κρίνονται αναγκαία για την ενδυνάμωση του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου μέσω των πολιτιστικών διαδρομών.

Αναλυτικότερα, η αναφορά διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο πραγματοποιείται μια σύνοψη των Πολιτιστικών Διαδρομών και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, στο δεύτερο καταγράφεται η γνώμη των ειδικών σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης για τις Πολιτιστικές Διαδρομές της Μακροπεριφέρειας σύμφωνα με τη συνάντηση του Routes4U το 2018 και στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης (χάρτης πορείας) για τη μελλοντική ανάπτυξη της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου.

Ενδεικτικά στα γραφήματα (βλ. Σχετικά αρχεία), που συνοδεύουν την αναφορά καταγράφεται ο αριθμός και το είδος των πολιτιστικών διαδρομών ανά χώρα της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής και Ιονίου και αποτυπώνεται το εκτενές δίκτυο εμπλεκόμενων ανά χώρα στις πολιτιστικές διαδρομές.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση στα Σχετικά αρχεία.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Σχετικά αρχεία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ