ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

«Ερωτηματολόγιο για ελληνικές επιχειρήσεις επί των δυνητικών επιπτώσεων από τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ»
13/02/2018
ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

«Ερωτηματολόγιο για ελληνικές επιχειρήσεις επί των δυνητικών επιπτώσεων από τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ»

ekt_F1197945317.jpg

Συνημμένο: Έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής WK 1587/2018 INIT/08-02-2018

Σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης που εισήγαγε η νέα αμερικάνικη διοίκηση στα τέλη του 2017 στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να έχει αυτή στην οικονομία και τις επιχειρήσεις της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή εστιάζει την ερευνά της σε δυο προβλέψεις που εισήγαγε η εν λόγω μεταρρύθμιση: (1) το φόρο διάβρωσης βάσης και αντι-κατάχρησης (Base Erosion and Anti-abuse Tax – BEAT) και (2) το σχέδιο φορολογίας χαμηλού εισοδήματος για άυλα εισοδήματα (Global IntangibleLow-IncomeSchemeGILTI). Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρ. Επιτροπή κυκλοφορεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, έτσι ώστε να εξάγει σε όσο το δυνατόν πληρέστερο βαθμό τις δυνητικές εμπορικές και κανονιστικές επιπτώσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης στις ευρωπαϊκές εταιρείες.

Το πρώτο μέτρο προβλέπει φόρο που εφαρμόζεται σε πληρωμές που γίνονται από πολυεθνικές εταιρείες με έδρα στην Αμερική ή σε συνδεδεμένη ξένη εταιρεία στο εξωτερικό. Ο φόρος δεν θα ισχύει για συγκρίσιμες πληρωμές συνδεδεμένων μερών μεταξύ δύο θυγατρικών μιας πολυεθνικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Η ΕΕ θεωρεί ότι ο εν λόγω φόρος δύναται να προκαλέσει διακριτική μεταχείριση και παραβιάσεις των κανόνων του ΠΟΕ ως προς το σκέλος της αρχής της εθνικής μεταχείρισης (national treatment).

Το δεύτερο μέτρο προβλέπει πως οι αμερικάνικες εταιρείες θα πρέπει να δηλώνουν ως θεωρούμενο μέρισμα το έσοδο που προέρχεται από άυλα εισοδήματα συνδεδεμένων εταιρειών τους στο εξωτερικό. Ωστόσο, το μέτρο προβλέπει, παράλληλα, έκπτωση για το Άυλο Εισόδημα που πραγματοποιείται στο Εξωτερικό (Foreign Derived Intangible Income - FDII), η οποία συνδέεται και με τον όγκο εξαγωγών της εταιρείας. Η παραπάνω έκπτωση ενδέχεται να συνιστά προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση σε ένα ευρύ φάσμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα καθεστώτα, ενώ φαίνεται ότι θα παρέχεται και σε πνευματική ιδιοκτησία που παρήχθη αρχικά εκτός ΗΠΑ. Υπό αυτή την έννοια το μέτρο φαίνεται πως διαθέτει χαρακτηριστικά οιονεί εξαγωγικής επιδότησης.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως απαντήσουν στις ερωτήσεις του συνημμένου εγγράφου (βλ. WK 1587/2018 INIT/08-02-2018) και αποστείλουν τις απαντήσεις τους στο ασφαλές ταχυδρομείο:

trade-e1-request-box@ec.europa.eu 

Παρακαλείσθε όπως κοινοποιήσατε τις όποιες απαντήσεις και στη Διεύθυνση Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου: elb@mnec.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Συνημμένα:

1. Έγγραφο της Ευρ. Επιτροπής WK 1587/2018 INIT/08-02-2018

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Μαρία Κόκκα

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss