ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης
21/06/2018
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης

55_F382060502.jpg

Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2018

Σήμερα η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

Σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, το νέο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία, η «Κλίμακα αριστείας» αποτελεί έναν άλλο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή βοηθάει τις περιφέρειες της Ευρώπης να προετοιμαστούν για το μέλλον με φιλόδοξες στρατηγικές καινοτομίας τις οποίες θα στηρίξουν τα ταμεία της ΕΕ με τον προσεχή μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου δήλωσε: «Κατά την περίοδο μετά το 2020 η έξυπνη εξειδίκευση θα είναι όσο ποτέ άλλοτε σημαντική. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των στρατηγικών αυτών τα προσεχή έτη χρειαζόμαστε δύο πράγματα: στενότερες συμπράξεις και ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης, ιδίως στις περιφέρειες που καλούνται να ανακτήσουν περισσότερο χαμένο έδαφος. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην προλείανση του εδάφους για τη χάραξη φιλόδοξων στρατηγικών καινοτομίας τη μετά το 2020 περίοδο.»

Ο κ. Κάρλος Μοέντας, επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, πρόσθεσε: «Η πρόταση που μόλις υποβάλαμε συνιστά μέχρι στιγμής το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας («Ορίζων Ευρώπη») ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις περιφέρειες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα τις βοηθήσει να συνδυάσουν τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, η υπηρεσία της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση, θα βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη του τις περιφέρειες με γνώμονα τα ισχυρά σημεία και τις προτεραιότητές τους να αντλήσουν αμοιβαία διδάγματα και να αξιοποιήσουν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους: τα προσόντα και τη δημιουργικότητα των πολιτών τους.»

Η πρωτοβουλία, την οποία συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα χορηγεί στις περιφέρειες τέσσερις μορφές στήριξης:

  1. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εντοπίσουν τομείς που επιδέχονται βελτίωση στις έξυπνες στρατηγικές τους για την εξειδίκευση, στα περιφερειακά συστήματα για την καινοτομία (ποιότητα των κρατικών ερευνών, αποτελεσματική σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τις επιστήμες και φιλικά για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντα) και στον τρόπο που συνεργάζονται με άλλες περιφέρειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
  2. Οι εμπειρογνώμονες θα συμβάλλουν επίσης ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, όπως ο «Ορίζων Ευρώπη», η Ψηφιακή Ευρώπη και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, και να συνδυαστούν χάρη στις νέες ευκαιρίες συνεργειών, τις οποίες προσφέρουν οι προτάσεις της Επιτροπής για τα ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027.
  3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες στενώσεις της καινοτομίας στις περιφέρειες, όπως η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων ή η χαμηλή συμμετοχή στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
  4. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα παράσχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και θα διοργανώσει εργαστήρια ώστε να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικέςεκπρόσωποι των περιφερειών όσον αφορά τη χάραξη περιφερειακών στρατηγικών για την καινοτομία. Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη συμπράξεων με σκοπό τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία.

Επόμενα βήματα

Η νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι και θα έχει διετή διάρκεια. Οι περιφέρειες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν μέσω της έξυπνης πλατφόρμας για την εξειδίκευση.

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» δρομολογήθηκε το 2014, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν η έξυπνη εξειδίκευση κατέστη προϋπόθεση βάσει των κανόνων της πολιτικής συνοχής. Ανανεώθηκε κάθε έτος με διαφορετικά προγράμματα εργασίας και προτεραιότητες. Για τα έτη 2018-2019 επικεντρώνεται στην προετοιμασία του προσεχούς μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, με βάση τη μέθοδο των πιλοτικών δράσεων για την έξυπνη εξειδίκευση του 2017. Η πρωτοβουλία διαθέτει κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ για τα δύο συγκεκριμένα έτη, τα οποία διέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

29/05: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020

7/06: Έρευνα και καινοτομία μετά το 2020 (Ορίζων Ευρώπη)

15/05: Νέο θεματολόγιο για την έρευνα και την καινοτομία

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss