ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ....   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΕΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπό ίδρυση) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή έξι Τμημάτων του ΑΠΘ. Έναρξη: ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
25/07/2018
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΝΕΟ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (υπό ίδρυση) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη», με τη συμμετοχή έξι Τμημάτων του ΑΠΘ. Έναρξη: ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  

5555_F1103198578.jpg

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ γίνεται εφόσον έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση μαζί με τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. Η βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1–100) βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου):

1.Βαθμός Πτυχίου (30)

2.Βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15) 3.Ερευνητική εμπειρία (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα) (5). 4.Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5).

5.Διακρίσεις σπουδών (5).

6.Προφορική συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (15).

7.Δύο (2) συστατικές επιστολές (5).

8.Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, (άριστη γνώση: 15, πολύ καλή γνώση: 10, μέτρια γνώση: 5). 9.Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

1.Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε πενήντα (50) ετησίως.

2. Επιπλέον μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές δύο αριστεύσαντες/σες φοιτητές/τριες και ένας μέλος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Α.Π.Θ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του ȃ.4485/2017. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

1.Κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2.Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα τους να αποκτήσουν τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τη λήξη της περιόδου εγγραφών στο 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο (2) εξαμήνων.

2. Τα μαθήματα κατανέμονται σε πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα στο Α’ Εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά στο Β’ Εξάμηνο, από 6 ECTS το καθένα. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1.Η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση της έρευνας και η κατάρτιση στελεχών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να κατανοούν τη διεπιστημονική προσέγγιση του τουρισμού, να παρακολουθούν τις εξέλίξεις που επιφέρει η τεχνολογία στον κλάδο του τουρισμού, να μετατρέπουν την καινοτομία σε επιχειρηματικότητα, και να συμβάλλουν στην έρευνα σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του επιστημονικού πεδίου του τουρισμού.

2.Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα αποτελέσουν το στελεχιακό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα πεδία της οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, και της διαχείρισης της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς. ȅι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τόσο των τουριστικών επιχειρήσεων, όσο και των φορέων σχεδιασμού και διοίκησης του τουρισμού στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

3.Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους/τις αποφοίτους του για την εκπόνηση διδακτορικών σπουδών.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
NEOMetaptychiakoProgramma_Tourismóskaitopikíanáptyxi_APTh_F617234399.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
 


©Portal Επιμελητηρίου Ηλείας, Designed & Developed by Knowledge Broadband Services, Powered by e-boss