ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού θέσεων εργασίας για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241
15/01/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

 

7_F530032070_F1399379918.jpg

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , 

σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3405/12-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για την προμήθεια εξοπλισμού θέσεων εργασίας για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα 4 φορείς, το Επιμελητήριο Ηλείας, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπάρι – Ιταλία, την Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Απουλίας – Ιταλία και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι – Ιταλία. Επίσης, συμμετέχουν χωρίς προϋπολογισμό ως συνδεδεμένοι εταίροι το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Προστασίας. Το έργο έχει ως στόχο την ενίσχυση θερμοκοιτίδων με βασικό προσανατολισμό την υποστήριξη επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα γενικότερα , για την μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες . 

Η Περίληψη της Διακήρυξης διαρθρώνεται ως εξής: 

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA»

με ενάριθμο ΠΔΕ  «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας, 

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 

τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα σε Ελλάδα και εξωτερικό όπως καταθέσουν ΓΡΑΠΤΕΣ προσφορές σε εσώκλειστο φάκελο στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας, (28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 , Γραφείο Διεύθυνσης, 1ος όροφος) Πληροφορίες Τηλ: +30 2621029177 , fax: +30 2621035064 , με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών την Δευτέρα 28-01-2019, και ώρα 12.30 μ.μ. , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
PROC004335710DIAKIRYXIEPIPLAINCUBA.pdf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΤΕΥΔ

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ