ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας, έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων.
15/03/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ’ αριθμό Δ. 03/19
 
 
7_F1605455719_F1451987463_F1268503546_F1294013365.jpg
 
 
1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού
διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, για ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας, έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων.
 
2. Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€), πλέον χαρτοσήμου ποσοστού 3,6%, για το σύνολο της έκτασης.
 
3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 08:00,
στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.
 
4. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ Ψ3856-Μ2Α και στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ 19PROC004610883.
 
5. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι την Τρίτη 26
Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00, είτε ιδιοχείρως κατά την ημέρα και διενέργειας της διαδικασίας στην Επιτροπή διενέργειας.
 
6. Κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον διαγωνισμό θα παρέχεται τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.
 
 
Ταξχος (Ι) Γεωρ. Γιαπιτζής
Διοικητής 117 ΠΜ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
2vPerilipsi_F2084418987.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ