ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «διατάξεων νεφρικής υποστήριξης»
07/11/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «διατάξεων νεφρικής υποστήριξης»

 

 

genikonosokomeiozakynthou_F472885061_F1781394630_F687641584.png

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4 / 2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

79.646,02 € (Εβδομήντα Εννέα Χιλιάδες Εξακόσια Σαράντα Έξι ευρώ και Δύο λεπτά) ΠΡΟ ΦΠΑ ή

90.000,00 € (Ενενήντα Χιλιάδες ευρώ και Μηδέν λεπτά) ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΊΔΟΥΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ για τις ανάγκες της Μ.Τ.Ν. του Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πιθανή ποσότητα …… 3973 τεμάχια

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(CPV 33181000-2)

Η δαπάνη θα ΒΑΡΥΝΕΙ τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου (KAE 1311)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για περίπου ένα (1) έτος από την υπογραφή της, με δικαίωμα του Νοσοκομείου 3μηνης παράτασης

(Υπό την προϋπόθεση της μη υπέρβασης της συμβατικής δαπάνης που θα συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου κατά το χρόνο ισχύος της παράτασης).

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
IlDAD4-2019FiltraMTN(6IVF4690VX-MSCh)(19PROC005813343)_F1863837420.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ