ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΣΕΤΤΗΛ Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της Σχολής.
17/12/2019
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 08/2019
 
 
 
setthl_pyrgos_F14727_F3805_F1989801052.jpg
1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου της Σχολής.
2. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 13 Ιαν 20 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.
3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:
α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13 Ιαν 20 και ώρα 10:00 πμ.
β. Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 13 Ιαν 20 και ώρα 10:00 πμ.
γ. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως προ-βλέπονται στους επισυναπτόμενους Γενικούς και Ειδικούς όρους.
δ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.
ε. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών (νωπών – κατεψυγμένων κρεάτων) δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€) περίπου.................................
Περισσότερα στην συνημμένη προκήρυξη 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
6XRO6-VON_F272110884.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ