ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου (Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ Υπ’ αριθμ. 01/2020
13/04/2020
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου (Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ Υπ’ αριθμ. 01/2020

 

 

setthl_pyrgos_F14727_F3805_F1756487820.jpg

 

1. Σας γνωρίζουμε σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) όμοιο, ότι η ΣΕΤΤΗΛ, προτίθεται να προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών Κυλικείου (Παγωτά), που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών της Διαχείριση ΚΨΜ – Συσσιτίου της Σχολής.

2. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 04 Μαϊ 20 και ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στο Διοικητήριο της Σχολής.

3. Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 04 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 πμ.

β. Ημερομηνία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγισης προσφορών: 04 Μαϊ 20 και ώρα 10:00 πμ.

γ. Απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις: Όπως προ-βλέπονται στους επισυναπτόμενους Γενικούς και Ειδικούς όρους.

δ. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ε. Συνολική εκτιμώμενη αξία: Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια, καθόσον εξαρτώνται από τη δύναμη των οπλιτών και τη ζήτηση των ειδών. Η εκτιμώμενη δαπάνη, χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000€) περίπου.

-2-

στ. Είδος διαδικασίας: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

ζ. Εγγυοδοσία: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμβασης η οποία ανέρχεται σε χρηματικό ποσό 5% επί της προϋπολογισθείσης συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, με την κατακύρωση.

η. Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

θ. Διεύθυνση που θα αναθέσει τη σύμβαση: ΣΕΤΤΗΛ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΤΧΗΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», Πύργος.

ι. Στοιχεία επικοινωνίας: ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ) Αργυρόπουλος Βασίλειος, τηλ. Επικοινωνίας (ΟΤΕ) 2621025506/7, τηλ.(εσωτ.) 6140, ΦΑΞ: 2621034057, Email: settil-1o-eg@army.gr

4. Το ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα www.army.gr .

 

Περισσότερα στην συνημμένη Διακήρυξη

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


DOWNLOADS
DIAKIRYXIPAGOTASETTIL_F2116664534.pdf

 

toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ