ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ    / ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

Γνωστοποίηση Διενέργειας δύο (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών: α) Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος β) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ....... (08/10/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (2) Συνοπτικών Διαγωνισμών........ (02/10/2019)

περισσότερα »

Επαναπροκηρυξη αριθμ.20460/26-09-2019 του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ Συνοπτικού διαγωνισμού Για «υπηρεσιες τεχνικου ασφαλειας» - cpv 71317210-8

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 20460/26-09-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» - CPV 71317210-8 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ............. (27/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού............... (25/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (γαλακτ+κατεψ)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού................. (20/09/2019)

περισσότερα »

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ « ΑΛΑΤΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ » CPV 15872400-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.861,77€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 2.308,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με........... (18/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για αντιδραστήρια παραμ. πήξεως (6ΔΣΒ4690ΒΞ-ΠΝ7) (19PROC005567505)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού»........ (17/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm Ορθοπεδικό

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συστήματος C-Arm Ορθοπεδικό............. (16/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών........ (11/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας συσκευών ορών+ μετάγγισης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,....... (09/09/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για Παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και επισκευής Η/Υ και Περιφ. Εξοπλισμού με ανταλλακτικά........... (03/09/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Γ.Ν. Ηλειας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου (κάτω των ορίων) για « υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» CPV: 50421000-2 .......... (21/08/2019)

περισσότερα »

Γ. Ν. Ζακύνθου : Γνωστοποίηση διενέργειας Πρόσκλησης 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθειας ακτινοσκοπικού μηχανήματος(6Ζ9Υ4690ΒΞ-8Ο3)

Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών Προδιαγραφών......... (20/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη αριθμ. 17318/12-08-2019 δημοσίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για « Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών απόβλητων» (CPV 90524100-7)

Για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.598,46€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και με κριτήριο κατακύρωσης............. (13/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (4) Συνοπτικών Διαγωνισμών........... (07/08/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη για την προμήθεια πλυντηρίων – σιδερωτηρίου νοσοκομειακού τύπου για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας Νοσηλευτική μονάδα Πύργου

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, υστερα από την 25η/23-07-2019 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας (ΑΔΑ: ΩΗ9Τ46907Ε-897), διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ......... (05/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια Ενός (1) ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-ARM για Ορθοπεδική χρήση, (CPV 33111400-5 ) «Συσκευές Ακτινοσκόπησης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Το Γ. Ν. Ζακύνθου , έχοντας υπόψη: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α' 143)........ (02/08/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: προκηρύσσει την Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια : ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων ειδών

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο .......... (30/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (τυρόπιτες)

Διακήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου........ (23/07/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την γνωστοποίηση διενέργειας πέντε (5) Συνοπτικών Διαγωνισμών........... (19/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & συναφών ειδών πληροφορικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14802 / 08-07-2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», CPV 30230000-0, της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού......... (08/07/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών......... (04/07/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για Υλικά Φακοθρυψιας και Ενδοφακοι για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Συνοπτικός διαγωνισμός για Υλικά Φακοθρυψιας και Ενδοφακοι για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών………. (02/07/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας για την προμήθεια ειδών Οπωροπωλείου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.13414/20-06-19 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ.ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν......... (20/06/2019)

περισσότερα »

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια «Υγρών Καυσίμων» για τις ανάγκες της Ν.Μ. Πύργου.

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας- Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 17η/23-05-2019 Απόφαση Δ.Σ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης........... (20/06/2019)

περισσότερα »

Περίληψη Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 , για τις Υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 1833/07-06-2019, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 22/10-06-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας,.......... (14/06/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες N2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού........ (13/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της 117 Πτέρυγα Μάχης υπ αριθμ 7/2019

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια νωπών οπωροκηπευτικών προς κάλυψη αναγκών Μονάδος........... (13/06/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (2) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (2) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών.......... (10/06/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (Παγωτά)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών κυλικείου (Παγωτά) (08/05/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατροτεχνολογικου εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9211/23 - 04 -19 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ » - CPV 50000000-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 26.391,92€ άνευ ΦΠΑ ήτοι 32.725,98€......... (23/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΣΔ) προμήθειας - ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017).......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (ΣΔ προμήθειας " ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ"

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για «Προμήθεια Βιοϊατρικού Εξοπλισμού Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου»

Περίληψη διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ».......... (11/04/2019)

περισσότερα »

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα

Γνωστοποίηση διενέργειας 2 Συνοπτικών Διαγωνισμών για Αναλώσιμα Εργαστηρίων & Βαμβάκι + Χαρτοβάμβακα........ (10/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.05/19, για την κοπή & αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας.

Διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό Δ.05/19, για την κοπή & αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου από ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας......... (08/04/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ υπ αριθμ 5/2019 για την προμήθεια αναψυκτικών – νερού και χυμών για την κάλυψη του ΚΨΜ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ υπ αριθμ 5/2019 για την προμήθεια αναψυκτικών – νερού και χυμών για την κάλυψη του ΚΨΜ........ (05/04/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ετήσια συντήρηση Α) των δύο (2) ηλεκτροπαραγωγών ζευγών DOOSAN P180LE 500KVA και Β) του πετρελαιοκίνητου πυροσβεστικού συγκροτήματος VM703 LTF30.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........ (04/04/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης......... (01/04/2019)

περισσότερα »

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος........ (28/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αναλυτή Ταχείας Ανάλυσης Αερίων Αίματος

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις :-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017).......... (22/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για Αντιδραστ. Βιοχημικών εξετάσεων

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........... (21/03/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του Διαχείριση εφοδίων συσσιτίου ΚΨΜ της σχόλης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του Διαχείριση εφοδίων συσσιτίου ΚΨΜ της σχόλης........ (18/03/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη πλειοδότη άπαξ κοπής και αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Α/Δ Ανδραβίδας, έκτασης εννιακοσίων οκτώ (908) στρεμμάτων.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, με ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, για ανάδειξη πλειοδότη ............. (15/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης κα Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης κα Συσκευές και όργανα μετάγγισης και έγχυσης........ (15/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΘΕΜΑ : Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)........ (04/03/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Επιδερμικό Υλικό διάφορο (CPV 33141110-4, «Επίδεσμοι») (KAE 1311)

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού (άρθρο 107 , του ν. 4497/2017)................ (22/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο(2) στοιχείων νερού για την επισκευή των δυο (2) κεντρικών κλιματιστήκαν μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο(2) στοιχείων νερού για την επισκευή των δυο (2) κεντρικών κλιματιστήκαν μονάδων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου..... (15/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση – Υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος INFOHEALTH για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για Συντήρηση – Υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος INFOHEALTH για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου............ (15/02/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια Καφέ - Espresso – Ελληνικό – Ρόφημα (σοκολάτα) που αφορούν την κάλυψη του ΚΨΜ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια Καφέ - Espresso – Ελληνικό – Ρόφημα (σοκολάτα) που αφορούν την κάλυψη του ΚΨΜ............... (14/02/2019)

περισσότερα »

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, διακηρύσσει, Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΦΩΤΙΣΜΟ» του ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΥΣ 2019........ (11/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (3) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικών διαγωνισμών ΠΜΔ Διανομή Γευμάτων 6Φ1Ν4690ΒΞ-77Γ ΠΜΔ Υπηρεσίες Φύλαξης ΨΕΕΥ4690ΒΞ-ΕΓ9......... (11/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»....... (08/02/2019)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων, προς κάλυψη αναγκών ΚΕΑΤ........... (06/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (05/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Γραφικής ύλης για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».............. (01/02/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών επεξεργασίας Νερού »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (30/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»........ (30/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια οπωρολαχανικων που αφορούν την κάλυψη αναγκών της Διαχείρισης εφοδίων – συσσιτίου της Σχόλης

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια οπωρολαχανικων που αφορούν την κάλυψη αναγκών της Διαχείρισης εφοδίων – συσσιτίου της Σχόλης......... (29/01/2019)

περισσότερα »

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση οικόπεδου στον Ταύρο Αττικής

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση οικόπεδου στον Ταύρο Αττικής....... (29/01/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης των κτηρίων των υπηρεσιών της ΠΕ Ηλείας, καθώς και της άρδευσης των εξωτερικών χώρων αυτών...................... (25/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική διακήρυξη Αρίθμ. 5 / 2017 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτική διακήρυξη Αρίθμ. 5 / 2017 Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους............ (22/01/2019)

περισσότερα »

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου επαναπροκηρυσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση (2) καταστημάτων εντος της Ν.Μ. Πύργου

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις (Π.Δ. 715/1979), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρυσει, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 39ησ/ 23-10-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΘΠ46907Ε-ΣΞΨ) (θέμα 4ο) Απόφασης Δ.Σ., Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των κάτωθι καταστημάτων:........ (22/01/2019)

περισσότερα »

Πρόσκληση του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση προγραμμάτων ΚΕΦΙΑΠ

Πρόσκληση του Γ.Ν. Ηλείας (Ν.Μ. Πύργου) υποβολής οικονομικής προσφοράς για την εκπόνηση προγραμμάτων ΚΕΦΙΑΠ............ (22/01/2019)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρών καυσίμων Πετρελαίου κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» -του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,........ (22/01/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3348/05-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκριση της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 .......... (15/01/2019)

περισσότερα »

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού θέσεων εργασίας για το έργο : CROSS BORDER AGRIFOOD INCUBATORS , ACRONYM : «INCUBA» με ενάριθμο ΠΔΕ «2018ΕΠ30160023» & Κωδικό Έργου : 5003241

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) , που εδρεύει στην Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 3405/12-12-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης, και την υπ. αριθμ. 3/14-01-2019 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο της παρούσας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού΄......... (15/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.01/19) Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια εμφιαλωμένου ύδατος, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος........ (09/01/2019)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Συντήρηση του συστήματος μεταφοράς δειγμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Πύργου – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου....... (23/12/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Διακίνηση δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο(CPV 60161000-4 «Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων»)

Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις : -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»......... (13/12/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της ΣΕΤΤΗΛ για την προμήθεια – παρασκευή και ψήση άρτου σε ιδιωτικό αρτοποιείο ......... (04/12/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/201 8) με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου, Ηλιέλαιου και Ελιών Α΄Καλαμών προς κάλυψη των αναγκών της 124ΠΒΕ......... (03/12/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,.......... (28/11/2018)

περισσότερα »

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, για την περιοδική προμήθεια ελαίων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος......... (16/11/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες απολύμανσης εγκαταστάσεων της Ν.Μ. Πύργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 23947/16-11-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ « ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ » CPV 90920000-2 για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ για ένα (1) έτος,....... (16/11/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 117 ΠΜ με αριθμό Δ.07/18, για την περιοδική προμήθεια τυροκομικών ειδών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.

Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της 117 ΠΜ με αριθμό Δ.07/18, για την περιοδική προμήθεια τυροκομικών ειδών, προς κάλυψη αναγκών Μονάδος.......... (12/11/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Υγρών Καυσίμων (Πετρελαίου Κίνησης)

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (23/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ21223/18-10-2018 του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Μεταφορά δειγμάτων αίματος της Ν.Μ. Πύργου για μοριακό και ιολογικό έλεγχο»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21223/18-10-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟ KAI ΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ»CPV 60000000-8).......... (19/10/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις:-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».......... (09/10/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (3) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία : ΠΜΔ Ραμμάτων 6ΞΗ14690ΒΞ-ΓΥΚ ΠΜΔ Γαντιών εξεταστικών ΩΩ0Θ4690ΒΞ-ΞΔΕ επαναλ. ΠΜΔ Ορθοπαιδικά (ΠΠΥΥ 2015) Ω2ΑΥ4690ΒΞ-Ρ94......................... (08/10/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ19019/20-09-2018 του Γ.Ν. Ηλείας – Ν.Μ. Πύργου συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια « Είδη Παντοπωλείου »CPV 15000000-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.19019/20-09-2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» CPV 15000000-8........... (21/09/2018)

περισσότερα »

Περίληψης διακήρυξης του Γ.Ν. Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου για ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την 30η/04-09-2018 Πράξη Διοικητή, διενεργεί τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.......... (21/09/2018)

περισσότερα »

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια (5) Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών

Συνημμένα αρχεία :Επαναλ. ΠΜΔ αντιδρ. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΨΨΤΙ4690ΒΞ-ΧΗΛ........ (14/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ.18485/13-09-2018 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.18485/13-09-2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV 33181500-7) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, ....... (14/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη Αριθμ. 18309/11-09-2018 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Διάλυσης Νεφρών»

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ-CPV 33181520-3) για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ για ένα (1) έτος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 198.204,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6%, 13% και 24%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής...................... (11/09/2018)

περισσότερα »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Ν.Μ. Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας για την εκμίσθωση δυο (2) καταστημάτων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας- Ν. Μ. Πύργου έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις (Π.Δ. 715/1979), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, επαναπροκηρύσσει, κατόπιν των υπ’ αριθμ. 18η/28-06-2018, θέμα 12ο (ΑΔΑ: ΩΒΩ446907Ε-Ε9Λ) και 19η/12-07-2018, θέμα 2ο (ΑΔΑ: ΩΨ2Ο46907Ε-8Τ2) Αποφάσεων Δ.Σ., Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των κάτωθι καταστημάτων:............ (11/09/2018)

περισσότερα »
toyrismos

Τουρισμός στην Ηλεία

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Οδηγός

περισσότερα
dm

Ηλεκτρονική αγορά Προϊόντων

www.iliagora.gr

περισσότερα
symvoulos

Online Σύμβουλος του Επιχειρηματία

Online υπηρεσία ενημέρωσης επιχειρήσεων

περισσότερα
catalogue

Επιχειρηματικός Οδηγός

Προβολή Επιχειρήσεων της Ηλείας

περισσότερα
export

Αγορά Εξαγωγικών επιχειρήσεων

Δείτε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ηλείας

περισσότερα
omogeneia

Ομογενειακή Επιχειρηματικότητα

Δείτε τις επιχειρήσεις στην Ομογένεια

περισσότερα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ειδικές Υπηρεσίες

Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στο εξώφυλλο. Ξεφυλλίστε πατώντας επάνω στην φωτογραφία 
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ Η Ευρώπη σου, η δική σου ευκαιρία
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
ΓΕΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ