Έκδοση κανονισμού για την αύξηση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες από 50% σε 60%

Έκδοση κανονισμού για την αύξηση της χρηματοδότησης των προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες από 50% σε 60% 

 

 

unnamed_F96484932.jpg

 

Με τον Eκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2020, η Commission αναγνωρίζει τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που δημιουργεί η επιβολή δασμών 25% από την διοίκηση των ΗΠΑ και θεσπίζει µέτρα έκτακτης ανάγκης υπό τη µορφή παρέκκλισης από το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στο µέτρο προώθησης στον αµπελοοινικό τοµέα. Η Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει : 

Στις 2 Οκτωβρίου 2019, ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ) εξέδωσε τη διαιτητική απόφαση «Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισµένα κράτη µέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το εµπόριο µεγάλων αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας», WT/DS316/ARB. Η διαιτητική απόφαση έδινε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (ΗΠΑ) το δικαίωµα να ζητήσουν έγκριση για την επιβολή αντιµέτρων σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα 7,5 δισεκατοµµύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω των επιδοτήσεων της Ένωσης στην Airbus. Στις 18 Οκτωβρίου 2019 οι ΗΠΑ επέβαλαν κατ’ αξία εισαγωγικό δασµό ύψους 25 %, µεταξύ άλλων στους µη αφρώδεις οίνους που εξάγονται στις ΗΠΑ από τη Γερµανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Αυτή η εξαιρετική, άδικη και απρόβλεπτη κατάσταση έχει σοβαρές και αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσµιο εµπόριο όλων των ενωσιακών οίνων. Οι ΗΠΑ απείλησαν επίσης ότι θα εφαρµόσουν κατ’ αξία εισαγωγικούς δασµούς ύψους 100 % στους γαλλικούς αφρώδεις οίνους λόγω της επιβολής του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (φόρος GAFA) από τη Γαλλία. 

Οι εισαγωγικοί δασµοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ έχουν άµεσες και σοβαρές επιπτώσεις στο ενωσιακό εµπόριο οίνου στην αγορά των ΗΠΑ, που αποτελεί τη µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ένωσης για τα γεωργικά προϊόντα και ιδίως για τον οίνο, τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο των εξαγωγών. 

Οι ενωσιακοί οίνοι ανταγωνίζονται στην αγορά των ΗΠΑ µε οίνους προέλευσης χωρών όπως η Νότια Αµερική, η Αυστραλία ή η Νότια Αφρική. Υπό συνθήκες τόσο σκληρού και έντονου ανταγωνισµού, η αντίληψη όσον αφορά τα συνολικά επίπεδα τιµών διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Εάν ο καταναλωτής γνωρίζει ότι η τιµή του οίνου ορισµένων προελεύσεων εντός της Ένωσης υπόκειται σε αυξηµένο εισαγωγικό δασµό, ο αντίκτυπος στη συνολική αντίληψη του επιπέδου τιµών των ενωσιακών οίνων θα είναι αρνητικός και, ως εκ τούτου, η ζήτηση του καταναλωτή θα στραφεί σε προϊόντα άλλης προέλευσης. Λαµβανοµένων υπόψη των επακόλουθων συνθηκών της αγοράς και της µείωσης των συνολικών εσόδων των παραγωγών που διαπιστώθηκαν, απαιτούνται άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων των εισαγωγικών δασµών, που θα καλύπτουν όλους τους οίνους προέλευσης όλων των κρατών µελών και όχι µόνο τους οίνους που αποτελούν άµεσο στόχο των εισαγωγικών δασµών. 

Οι συνθήκες στην αγορά οίνου της Ένωσης παρουσίασαν επιδείνωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, τα δε αποθέµατα οίνου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. 

Συνεπώς, είναι σκόπιµο να επιτραπεί µεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρµογή του µέτρου προώθησης δυνάµει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, µε σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στις εξαγωγικές αγορές σε όλο τον κόσµο κατόπιν της επιβολής του καθεστώτος εισαγωγικών δασµών από τις ΗΠΑ και να αντιµετωπίσουν αυτή την απρόβλεπτη και επισφαλή κατάσταση. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, ως εξαιρετικό µέτρο, να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισµού, και να αυξηθεί προσωρινά η µέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στα µέτρα προώθησης δυνάµει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισµού, από το 50 % στο 60 % των επιλέξιµων δαπανών. 

Για τον Κανονισμό πατήστε ΕΔΩ

Πηγή: https://keosoe.gr/

Προηγούμενο Παγιώνεται η ενημέρωση των κατόχων δελτίων ανεργίας μέσω προσωποποιημένων emails για την έγκαιρη ανανέωση τους
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας