Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Δεκεμβρίου 2023».

ΣΧΕΤ.: Το από 29.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)
1. Ύστερα από το παραπάνω σχετικό μήνυμα, σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, που αφορά σε ζητήματα εφαρμογής των νέων καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την καλύτερη ενημέρωση και την υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων σας και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, με οδηγίες και μελέτη περιπτώσεων, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για την εφαρμογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο πλαίσιο των νέων κανόνων για αυτό, που
τέθηκαν σε ισχύ από την 1.7.2021 σε επίπεδο ΕΕ και ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4818/2021 (A’ 124).
β) Η παρούσα επικαιροποιημένη έκδοση του παραπάνω Εγχειριδίου αποσκοπεί στη διευκόλυνση όλων των υποκειμένων (αλλοδαπών και μη), που μπορεί να αναζητούν πληροφορίες για την εγγραφή τους στη χώρα μας ή την απόδοση/επιστροφή ΦΠΑ, στο πλαίσιο
εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων του ηλεκτρονικού εμπορίου (OSS/IOSS).
γ) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις:
αα) Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας
(Γ.Δ.Φ.) και
ββ) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)  της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), στις οποίες πρέπει να απευθύνεστε για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων……………………….

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ. ΟΡΓ. Δ 1003782 ΕΞ/2024

Προηγούμενο Σύγχρονο πλαίσιο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας