Έκδοση του «Εγχειριδίου – Οδηγού για την εξαγωγή εμπορευμάτων», Δεκεμβρίου 2023.

1. Ύστερα από το παραπάνω σχετικό μήνυμα, σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο – Οδηγό, πληροφοριακού χαρακτήρα, για την υποστήριξη του έργου των υπαλλήλων σας και την ορθή και έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και οικονομικών φορέων και επισημαίνουμε ότι:
α) Στο εν λόγω Εγχειρίδιο – Οδηγό, καταγράφονται, με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, τα σημαντικότερα θέματα αρμοδιότητας των Τελωνειακών υπηρεσιών, για την εφαρμογή της τελωνειακής
διαδικασίας εξαγωγής εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
β) Η ύλη του Εγχειριδίου – Οδηγού καταρτίστηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
(Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), η οποία, σε περίπτωση μεταβολής του περιεχομένου του, παρακαλείται να ενημερώνει αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό της, προκειμένου να προβεί στην περαιτέρω
επικαιροποίησή του.
2. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, παρακαλούνται όπως, με μέριμνά τους, προωθήσουν το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου – Οδηγού, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των
υπαλλήλων τους, προς ενημέρωση και χρήση.

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΤΔ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΕΚ 2023

 

Με εντολή Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

 

Προηγούμενο Ανοίγει η αίτηση για το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων ύψους 718,50 ευρώ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας