Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

Έκτακτα μέτρα ΕΦΕΠΑΕ για την ανάσχεση της μετάδοσης του COVID-19

 

 

EFEPAE_LOGO_F541669019.jpg

Σε συνέχεια της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα για την αντιμετώπιση του ιού Covid-19, και συνεκτιμώντας:

  • τις οδηγίες των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων,
  • την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου,
  • την υποχρέωση του φορέα μας έναντι των εργαζομένων και του κοινού να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης,

ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει για τις κάτωθι ενέργειες:

  1. Με αρχικό χρονικό ορίζοντα ενός μηνός αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του) όταν θα παρέλθει το σχετικό διάστημα και φυσικά βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.
  2. Αποφεύγονται οι δια ζώσης επαφές με το κοινό.
  3. Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ώστε να στέλνουν τα αιτήματα, ερωτήματα και τα δικαιολογητικά τους (κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή.
  4. Ο φορέας στο σύνολό του προχωρεί σε εφαρμογές τήλε-εργασίας, όπου είναι εφικτό. Το μέτρο δεν εφαρμόζεται για τις πληρωμές δικαιούχων, οι οποίες θα γίνονται όπως πριν.
  5. Η φυσική παρουσία των στελεχών μας ελαχιστοποιείται κατά τρόπον ώστε να υφίσταται φυσική παρουσία σε κάθε αρμόδιο τμήμα. Καθιερώνονται σχετικές βάρδιες του προσωπικού κατά περίπτωση.
  6. Τόσο οι εσωτερικές συναντήσεις του φορέα, όσο και η συμμετοχή των στελεχών μας σε επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων κτλ, θα γίνεται με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.
  7. Έχουμε ήδη προβεί σε συστηματικές απολυμάνσεις των χώρων εργασίας, τις οποίες θα επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Προηγούμενο Επιστολές του Επιμελητηρίου Ηλείας με παρεμβάσεις θέσεις προτάσεις προς Υπουργεία για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας στην Ηλεία.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας