Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ

Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ

 

 

GEN-NEA-EPAnEK_F513482629.jpg 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» πραγματοποιεί έρευνα για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων των Έργων Υποδομών του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

Η έρευνα αξιολόγησης είναι ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αδύνατων σημείων και τη βελτίωση των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας. Στόχος είναι η εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης για την περαιτέρω βελτίωση και απόκριση στις άμεσες ανάγκες των δικαιούχων. H εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της Υπηρεσίας, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των δικαιούχων, τον εντοπισμό των σημαντικότερων αναγκών και των παρεχόμενων υπηρεσιών που πρέπει να αναβαθμιστούν.

Τονίζεται ότι τα δεδομένα που θα συλλεχθούν είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό της συγκεκριμένης έρευνας.

Για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μπορείτε να επιλέξετε, για κάθε κατηγορία δικαιούχου, το σχετικό ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ (ενίσχυση επιχειρήσεων/επιχειρηματικότητας)

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης λοιπών Δικαιούχων του ΕΠΑΝΕΚ

Προηγούμενο Η ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα πρέπει να συνοδεύεται και από χρηματοδότηση, επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας σε επιστολή προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας