Έρευνα του Observatory of Public Sector Innovation του OECD για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δημόσιο τομέα

Έρευνα του Observatory of Public Sector Innovation του OECD για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Δημόσιο τομέα

 

 

Screen-Shot-2019-11-27-at-8_F1269353086.17.39-PM-723x1024.png

 

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε η έρευνα του Observatory of Public Sector Innovation του OECD ‘Hello, World: Τεχνητή Νοημοσύνη και η χρήση της στον Δημόσιο Τομέα‘ . 

Αυτή η δημοσίευση είναι το αποτέλεσμα των 10 μηνών έρευνας και ανάλυσης που επικεντρώνονται ειδικά στη χρήση και τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο δημόσιο τομέα. Στην έρευνα συνέβαλλαν δεκάδες εμπειρογνωμόνες και ενδιαφερόμενα μέρη, σε μια δημόσια διαβούλευση επτά εβδομάδων, η οποία έλαβε περίπου 1.500 σχόλια από περισσότερα από 75 άτομα ή οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των ακαδημαϊκών, των εμπειρογνωμόνων της AI, των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Ή έρευνα για την AI χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια που επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις βασικούς στόχους ώστε να εξοπλιστούν οι δημόσιου υπάλληλοι με εργαλεία και πόρους που μπορούν να τους βοηθήσουν στην εξερεύνηση της ΑΙ. 

1) Ιστορικό & Τεχνικές Επεξηγήσεις

Στο πρώτο κεφάλαιο υπάρχει μια επισκόπηση των βασικών ορισμών και των λόγων πίσω από τον τρέχοντα ενθουσιασμό για την ΑI, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνικές βάσεις για την ΑI και τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να είναι χρήσιμες για την κυβέρνηση. Η έρευνα επιδιώκει να εξηγήσει με απλούς όρους σύνθετες έννοιες όπως: 

 • Ορισμοί της AI (και πώς δεν υπάρχει κοινή συμφωνία σε κάποιον ορισμό)
 • Διαφορετικοί τύποι AI (βασισμένοι σε κανόνες έναντι της μηχανικής μάθησης )
 • Δεδομένα ως καύσιμο για AI
 • Μια βαθιά κατάδυση στους τρόπους που μπορούν να μάθουν τα μηχανήματα και πώς μπορεί να εφαρμοστεί η μηχανική μάθηση
 • Τεχνικοί κίνδυνοι AI, προκλήσεις και μετρήσεις απόδοσης.

Αυτές οι πτυχές της έρευνας μπορούν να βοηθήσουν κυβερνητικούς ηγέτες και δημόσιους λειτουργούς με πολλούς τρόπους. Για παράδειγμα, η κατανόηση κάποιων από τις τεχνικές βάσεις μπορεί να βοηθήσει τους υπαλλήλους να αποφασίσουν ποια από τα εργαλεία αυτά μπορούν να εφαρμοστούν καλύτερα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις με πωλητές που επιδιώκουν να πουλήσουν AI ή πιο παραδοσιακές λύσεις. 

2) O Δημόσιος Τομέας – Στρατηγικές AI

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται μια σελίδα AI Strategies & Public Sector Components η οποία αναλύει την πλήρη ή επικείμενη εθνική στρατηγική για την ΑΙ κάθε χώρας. Αυτό περιλαμβάνει την εστίαση στο βαθμό στον οποίο το καθένα αφορά ειδικά την καινοτομία και τον μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα. 

Η χαρτογράφηση μας έχει εντοπίσει 50 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν ξεκινήσει ή σχεδιάζουν να δρομολογήσουν εθνικές στρατηγικές για την ΑΙ. Ενώ βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, αυτά περιλαμβάνουν μερικά κοινά θέματα: οικονομική ανάπτυξη, εμπιστοσύνη και ηθική, ασφάλεια και ενίσχυση του αγωγού των ταλέντων. Από αυτές τις 50 χώρες, οι 36 έχουν (ή σκοπεύουν να έχουν) είτε ξεχωριστές στρατηγικές για την ΑΙ του δημόσιου τομέα είτε μια ειδική εστίαση ενσωματωμένη σε μια ευρύτερη στρατηγική. Πρόκειται για ένα θετικό και ενθαρρυντικό σημάδι ότι οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν τόσο το δυναμικό όσο και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την ΑΙ του δημόσιου τομέα. 

3) Κυβερνητικές επιπτώσεις και καθοδήγηση

Ενώ τα πιθανά οφέλη από την ΑΙ είναι σημαντικά, η επίτευξη τους δεν είναι εύκολο έργο. Το πεδίο είναι περίπλοκο και έχει μια απότομη καμπύλη μάθησης, και ο σκοπός και το πλαίσιο εντός της κυβέρνησης είναι μοναδικό και παρουσιάζει μια σειρά προκλήσεων. Για να βοηθηθούν οι κυβερνήσεις να μάθουν και να διερευνήσουν την ΑΙ με ​​αποτελεσματικό και δεοντολογικό τρόπο, η έρευνα περιλαμβάνει οδηγίες για: 

 • Παροχή υποστήριξης και κατεύθυνσης δημιουργώντας χώρο για ευελιξία και πειραματισμό
 • Προσδιορισμός για το αν η AI είναι η καλύτερη λύση για ένα δεδομένο πρόβλημα
 • Παροχή διεπιστημονικών, ποικίλων και χωρίς αποκλεισμούς προοπτικών
 • Ανάπτυξη μιας αξιόπιστης, δίκαιης και υπεύθυνης προσέγγισης για τη χρήση της AI
 • Διασφάλιση της ηθικής στην συλλογή, πρόσβαση και χρήση ποιοτικών δεδομένων
 • Εξασφάλιση ότι οι κυβερνητικοί οργανισμοί έχουν πρόσβαση σε επαρκή χρηματοδότηση, εσωτερικές και εξωτερικές ικανότητες και ικανότητες και υποδομές
 • Αναγνώριση των δυνητικών σημαντικών μετατοπίσειων που θα μπορούσε να φέρει η AI στο μέλλον.

4) Παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων 

Σε όλη την έρευνα το έγγραφο, οι αναγνώστες θα βρουν δεκάδες παραδείγματα πραγματικών προσπαθειών, έργων και άλλων πρωτοβουλιών ΑΙ που ήδη συμβαίνουν. Αυτές περιλαμβάνουν επτά εμπεριστατωμένες μελέτες περιπτώσεων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ΑΙ, καθώς και πολιτικές πρωτοβουλίες τις οποίες οι κυβερνήσεις ή οι εταίροι τους σε άλλους τομείς ασχολούνται με την αξιοποίηση του δυναμικού της ΑI, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να μετριάσουν τις αρνητικές συνέπειες. Αυτές οι μελέτες περιπτώσεων είναι: 

 • Η Χρήση της AI για την δημόσια λήψη αποφάσεων στο Βέλγιο
 • Το σενάριο Canada’s “bomb-in-a-box” scenario: Εποπτεία κινδύνου από την AI
 • Η Εθνική Στρατηγική για την ΑΙ της Φινλανδίας (συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής για το δημόσιο τομέα)
 • Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιόπιστη AI
 • Οδηγία του Καναδά για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
 • Ομοσπονδιακή στρατηγική δεδομένων και χάρτης πορείας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Το Πρόγραμμα Δημόσιας Πολιτικής στο Ινστιτούτο Alan Turing (Ηνωμένο Βασίλειο).

Πόροι AI

Τέλος, με βάση τα δημόσια σχόλια που αναζητούσαν ένα αποθετήριο εργαλείων και πόρων που θα μπορούσαν να ενημερωθούν με την πάροδο του χρόνου, δημοσιεύθηκε μια σελίδα πόρων AI που χρησιμεύει ως ένας εξελισσόμενος κατάλογος εργαλείων και πόρων που θεωρούνται χρήσιμα για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους ηγέτες 

Διαβάστε όλη την έρευνα εδώ 

Πηγή: https://oecd-opsi.org/ai-primer-blog/

Προηγούμενο Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας