Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) -Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης – Η διαδικασία αιτήσεων ξεκίνησε. Στείλτε την αίτησή σας μέχρι τις 5 Απριλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

imagegen_F1715214652.jpg

 

Η διαδικασία αιτήσεων ξεκίνησε. Στείλτε την αίτησή σας μέχρι τις 5 Απριλίου

Μετά από δύο χρόνια υποχρεωτικής παύσης του προγράμματος πρακτικής άσκησης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, αισθανόμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είμαστε σε θέση να το ενεργοποιήσουμε και πάλι. Πιστεύουμε με όλη μας την καρδιά ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες για τη ζωή τους, στο πλαίσιο ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, και να συμβάλουν με τις πολύτιμες και φρέσκιες ιδέες τους. Αυτό ακριβώς επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ.

Στο ΙΣΝ προσφέρουμε έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε υποψήφιους που επιθυμούν να γνωρίσουν τον κλάδο των κοινωφελών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, και να γίνουν μέρος μίας μεγάλης ομάδας ετερόκλητων ανθρώπων που προσπαθούν να δημιουργήσουν μία καλύτερη κοινωνία για όλους.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την καθημερινότητα και κάθε πτυχή λειτουργίας ενός κοινωφελούς οργανισμού. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τον τρόπο λειτουργίας και την αποστολή διαφόρων συνεργαζόμενων δωρεοδόχων οργανισμών μας, οι οποίοι προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών και δράσεων στο ευρύ κοινό, στους τέσσερις βασικούς τομείς υποστήριξής μας, και συγκεκριμένα στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, καθώς και της υγείας και του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ δραστηριοποιεί τους συμμετέχοντες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με το ευρύτερο έργο μας, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετάσχουν, ως αναπόσπαστο κομμάτι του οργανισμού. Παράλληλα, τους προσφέρει τη δυνατότητα να μάθουν και να αποκτήσουν δεξιότητες μέσω της συμμετοχής τους στην καθημερινή δραστηριότητα του ΙΣΝ, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούμε απαιτητικά έργα, όπως η Πρωτοβουλία για την Υγεία του ΙΣΝ και το καλοκαιρινό φεστιβάλ SNF Nostos. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τους συμμετέχοντες, μέσω του προγράμματος, προκειμένου να αναπτύξουν νέες γνώσεις, να μάθουν να σκέφτονται συνεργατικά και δημιουργικά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη της δουλειάς και των εκάστοτε project τους.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης χωρίζεται σε δύο περιόδους: Την καλοκαιρινή (Μάιος –Αύγουστος) και τη χειμερινή (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) και αφορά θέσεις στα γραφεία του ΙΣΝ στην Αθήνα, σε όλα τα τμήματά μας (βλ. λεπτομέρειες παρακάτω), καθώς και στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ περιλαμβάνουν ευκαιρίες στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα
  • Κίνητρο και διανοητική περιέργεια
  • Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ενδιαφέρον να εργαστούν σε κοινωφελές ίδρυμα
  • Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα αγγλικά και στα ελληνικά
  • Επαρκείς δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Ικανότητα να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και δυναμικό περιβάλλον
  • Άλλα προσόντα, ανάλογα με την εκάστοτε θέση πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προαπαιτούμενα κάθε θέσης, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα Internship Job Descriptions στην online αίτηση του ΙΣΝ.

Θέσεις στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΙΣΝ:

Θέσεις πρακτικής άσκησης
Καλοκαιρινή Περίοδος
(16 Μαΐου –12 Αυγούστου)
Χειμερινή Περίοδος
(3 Οκτωβρίου – 3 Φεβρουαρίου)
 
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών
Έως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησηςΈως και 3 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών Πρωτοβουλία για την Υγεία
Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών SNF Nostos
 Έως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησηςΈως και 2 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών 
Τεχνικές Δωρεές
Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησηςΈως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Οικονομική Διεύθυνση
Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησηςΈως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Πληροφορικής
Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησηςΈως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησηςΈως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Νομική Διεύθυνση
Έως και 1 θέση πρακτικής άσκησηςΈως και 1 θέση πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
Μη διαθέσιμη θέσηΈως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)”
Μη διαθέσιμη θέσηΈως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης
ΙΣΝ Αθήνα
Διεύθυνση Δωρεών Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ)”
Μη διαθέσιμη θέσηΈως και 10 θέσεις πρακτικής άσκησης

 

Κατ’ εξαίρεση, η φετινή καλοκαιρινή περίοδος θα διαρκέσει 3 μήνες και δεν περιλαμβάνει θέσεις στην ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., στην ΕΛΣ και στην ΕΒΕ. Οι θέσεις στους παραπάνω οργανισμούς θα ανοίξουν τον Οκτώβριο του 2022, με το πλήρες άνοιγμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης του ΙΣΝ. 

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις ή για περισσότερες από μία περιόδους πρακτικής άσκησης.

Το ΙΣΝ λαμβάνει μεγάλο αριθμό αιτήσεων από αξιόλογους υποψήφιους κάθε χρόνο, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής αποτελούν ευθύνη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, συμπληρώνοντας τη σχετική Φόρμα, μέχρι τις 5 Απριλίου 2022, 10:00 EST.

Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με την αίτησή τους έως τις 26 Απριλίου 2022.

Πηγή: https://www.snf.org/

Προηγούμενο Επιπτώσεις στην οικονομία της Ολλανδίας από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας