Αίτηση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας, έως σήμερα 15-9-2021 οι αιτήσεις

Αίτηση πιστοποίησης διαχειριστών αφερεγγυότητας  

 

 

Generic_F2104099898.jpg

 

 Κάντε αίτηση εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-diakheiriston-apheregguotetas  

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του διαχειριστή αφερεγγυότητας, σύμφωνα με την Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021 (ΦΕΚ 3451/Β΄/29.7.21). Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.   

 

Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020.

Ειδικότερα:

1. Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

2. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων

3. Σε υποθέσεις παροχής 2ης ευκαιρίας, μέσω της πλήρους διαγραφής οφειλών

 

Οι Διαχειριστές Αφερεγγυότητας αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος Διαχειριστής Αφερεγγυότητας είναι:

1. Να είναι φυσικό πρόσωπο, που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ή του ορκωτού ελεγκτή ή του λογιστή φοροτεχνικού με δικαίωμα υπογραφής Α΄ τάξεως, σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις για 10 τουλάχιστον έτη και, αφετέρου, η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή ή ειδικού εντολοδόχου σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας, η απασχόληση με οποιαδήποτε σχέση – είτε μέσω σύμβασης εξηρτημένης εργασίας, είτε μέσω ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είτε σύμβασης έργου – σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις αφερεγγυότητας.

2. Να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, έως την 15η Σεπτεμβρίου 2021, στις 7.00 μ.μ.

3. Να συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που διοργανώνει η Επιτροπή Εξετάσεων Διαχειριστών Αφερεγγυότητας και να λάβει βαθμό μεγαλύτερο της βάσης. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με ηλεκτρονικό τρόπο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, στις 6.00 μ.μ. και περιλαμβάνουν γνωστικά αντικείμενα σχετικά με Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Λογιστικής και Φορολογίας Επιχειρήσεων, καθώς και Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (ΦΕΚ 3452/Β΄/29.7.21).

4. Να πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και να ενταχθεί στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας.

 

Τα καθήκοντα του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας μπορεί να εκπονεί, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και ένα νομικό πρόσωπο, όπως δικηγορική εταιρεία ή ελεγκτική εταιρεία ή συμβουλευτική εταιρεία, εφόσον σε κάθε περίπτωση απασχολεί τουλάχιστον ένα πιστοποιημένο πρόσωπο με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Διαχειριστών Αφερεγγυότητας σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία αναπτύχθηκε, υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της. Είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ofeiles.gov.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας και τη σχετική Προκήρυξη του διαγωνισμού υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2021, στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ,

http://www.keyd.gov.gr/ryumish-ofeilvn-diax-afereggyothta/

 

 

Κάντε αίτηση εδώ: 

 

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/metroo-diakheiriston-apheregguotetas  

 

Πηγή: http://www.keyd.gov.gr/

Προηγούμενο Τα 9 μέτρα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την στήριξη των πυρόπληκτων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας