Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων: από 3/6/2014 έως 26/6/2014.

Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων: από 3/6/2014 έως 26/6/2014.

dytelladassympraxi_F30968.jpg

 

Η “Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” προσκαλεί μόνιμους κατοίκους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και κωδικό “MIS 383405” που υλοποιείται από την στα πλαίσια του Ε. Π. ‘’Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού’’.

Θα επιλέγουν ωφελούμενοι από τις (3) τρεις Περιφερειακές Ενότητες (Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας) και πιο συγκεκριμένα ο αριθμός των ωφελουμένων ανά Π.Ε. έχει ως εξής:

1) Π.Ε. Ηλείας θα επιλεγούν είκοσι (20) ωφελούμενοι.

2) Π.Ε. Αχαΐας θα επιλεγούν σαράντα (40) ωφελούμενοι.

3) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας θα επιλεγούν είκοσι (20) ωφελούμενοι.

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω της Πράξης για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες και θα αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στην Πράξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1 Εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ: Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

2 Νέοι επιστήμονες (απόφοιτοι Α.Ε.Ι. –Α.Τ.Ε.Ι.): Τίτλος σπουδών, έναρξη επιτηδεύματος και τυχόν μεταβολές.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο.

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.

4. Φωτοαντίγραφο απόδειξης ΑΜΚΑ και αριθμού Μητρώου ΙΚΑ.

3. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας και αποδεικτικά φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

(ΙΚΑ –ΟΑΕΕ, κλπ) για την πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας.

4. Φωτοτυπίες επικυρωμένες πτυχίων – τίτλων σπουδών και ξένων γλωσσών

5. Βιογραφικό σημείωμα.

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικονομικό έτος 2013 ή 2014 αν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το 2014 ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης)

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης προκειμένου να τα προσκομίσουν στην Α.Σ. στους παρακάτω φορείς.

Για την Π.Ε. Αχαΐας.

ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ, από 09:00-21:00 Τηλ.:2610315495.

Ε-mail: info@apasxolisi-ellada.gr Web Site: http://apasxolisi-ellada.gr

Για την Π.Ε. Ηλείας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΙΑΣ(ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΗΛ.),28ης Οκτωβρίου και Πλ.Ηρώων, 271 00 – ΠΥΡΓΟΣ, από 09:00-14:00 Τηλ.: 2621036895.

Ε-mail: epetanil@gmail.com Web Site: http://apasxolisi-ellada.gr

Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΕΠ.ΕΤ.ΑΝ.ΑΙΤ.)

Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, 301 00 – ΑΓΡΙΝΙΟ από 10:00-14:00 Τηλ.: 2641074702

Ε-mail: info@apasxolisi-ellada.gr Web Site: http://apasxolisi-ellada.gr

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων: από 3/6/2014 έως 26/6/2014.

Προηγούμενο Εισαγωγή μελών στο Τουριστικό portal www.olympiaholiday.gr
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας