Ανανέωση αδειών Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Οι άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν

στις 31-12-2021 θα ανανεώνονται από 03-01-2022 έως 31-03-2022 .

 

 

 neologotypo_F1604315629.jpg

 

 

 

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών:

 

 

1. Αιτηση ανανέωσης της αδείας σας

     (Επισυνάπτεται – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ)

 

2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της)

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών: α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και β) δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.» σύμφωνα με το αρθ.34 του Ν.4786/2021 σε τροποποίηση των άρθρων 21,22,23 του Ν.4583/2018.

(Επισυνάπτεται – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1(ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ή από gov.gr)

 

4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 περί ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

(Επισυνάπτεται – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2)   (ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ή από gov.gr)

 

 

5. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας στου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή ή εκτύπωση της αντίστοιχης εικόνας από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του MyAADE

 

Επιπλέον πρέπει να είναι εν ισχύ να εχουν κατατεθεί ή να κατατεθούν τα εξής:

 

Α. Οι επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-04-2020 για 15 ώρες το 2021. (αν δεν έχουν κατατεθεί απαιτούνται και 15 ώρες για το 2020 και 75 ώρες για τά έτη 2015-2019)

 

 

Β. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης εν ισχύ καθώς και τα προηγούμενα εάν οφείλονται.

 

   – Να καταβληθεί η συνδρομή για το τρέχον έτος στο Επιμελητήριο 15,36 ευρώ 

     καθώς και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές για τα προηγούμενα έτη.

 

 

Για κάθε βεβαίωση θα καταβληθούν 5,12 ευρώ

 

 Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη ΓΕ.ΜΗ. 30,00 ευρώ κατ’ έτος .

 

Το ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Ηλείας μετά

   την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

 

Περισσότερες πληροφορίες 

 

κα. Σιμωτά Γωγώ τηλ. : 2621034154 email : g.simota@iliachamber.gr  

 

κος Μιχαλόπουλος Νίκος τηλ.: 2621034154 email: n.michalopoulos@iliachamber.gr 

 

Προηγούμενο Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας