ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ   ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις  εγγραφής:

  1. Αίτηση ανανέωσης της αδείας του Νομικού προσώπου. Υπογράφει και εγγράφει τα στοιχεία του ο Νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. (Επισυνάπτεται)
  2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της) του ασκούντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
  3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία αναγράφεται ότι ο δηλών (δηλ. το Νομικό πρόσωπο) : α)Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης

( Γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή μέσω gov) από τον νόμιμο εκπρόσωπο που υπογράφει την Υ.Δ. (Επισυνάπτεται)

4.)  Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986  από τον παρέχοντα  τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης , ότι δεν έχει τεθεί σε ολική ή μερική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

(Γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr) (Επισυνάπτεται)

 

  1.  των στοιχείων της επιχείρησης   από το πεδίο Στοιχεία  Μητρώου Επιχείρησης  από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ ( http://www.aade.gr)

– Το ποινικό μητρώο  του παρέχοντος τις υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,  θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Επιμελητήριο Ηλείας μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

 Επιπλέον

– Να έχουν υλοποιηθεί και  κατατεθεί  οι  επαναπιστοποιήσεις(σεμινάρια)

των  15 κατ’ (ελάχιστων  ωρών) για   το 2023

   Η ανανέωση του Συμβολαίου αστικής ευθύνης εάν έχει λήξει.

Να καταβληθεί η συνδρομή για το τρέχον έτος  2024 και τυχόν προηγούμενες οφειλές προς το Επιμελητήριο  

⃰ Για κάθε βεβαίωση ανανέωση εγγραφής στα ειδικά μητρώα , καταβάλλεται αντίτιμο  5,12 ευρώ.

 

Οι λογαριασμοί . του Επιμελητηρίου είναι:

  Λογ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   6329-136207-150

  IBAN: GR  1801  7132  9000  6329  1362   07150 

     Λογ. EUROBANK

   0026.0061.51.0200.379529

 IBAN: GR85 0260 0610 0005 1020 0379 529

ΣΗΜEIΩΣΗ .:  Για τα ποσά που κατατίθενται στους λογαριασμούς του Επιμελητηρίου   να μας προωθείτε  με το email  το αποδεικτικό κατάθεσης, για να έχουμε  άμεση ενημέρωση και να ολοκληρώνουμε την έκδοση της ανανέωσης  πιστοποιητικού  εγγραφής στα ειδικά μητρώα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ LINK ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ Ν.Π. ΩΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υ.Δ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛ. ΔΙΑΜΕΣ. ΣΕ Ν.Π.

Υ.Δ. ΜΗ ΠΤΩΣΕΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

 

Προηγούμενο Επεκτείνεται η χρήση POS σε 35 δραστηριότητες της ελληνικής Οικονομίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας