Αξιοποίηση του ταλέντου στην Ευρώπη: Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα πλατφόρμα και ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση δημογραφικών προκλήσεων σε ολόκληρη την Ένωση

Η Επιτροπή εντείνει τις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η δημογραφική μετάβαση που αντιμετωπίζει η ΕΕ, ιδρύοντας την Πλατφόρμα Αξιοποί​ησης Ταλέντου​ και καλώντας τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν σε νέες, σχετικές ομάδες εργασίας.

Αυτές οι ενέργειες θα συμβάλουν στη συγκεκριμένη αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η συρρίκνωση του ενεργού εργασιακά πληθυσμού και η αποχώρηση νέων από ορισμένες περιοχές.

Στο πλαίσιο των αυξανόμενων εδαφικών διαφορών και του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ πόλης-υπαίθρου, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας της ΕΕ μειώθηκε συνολικά κατά 3,5 εκατομμύρια άτομα μεταξύ 2015 και 2020 και αναμένεται να μειωθεί επιπλέον κατά 35 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050.

82 περιφέρειες σε 16 κράτη μέλη (που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του πληθυσμού της ΕΕ) επηρεάζονται σοβαρά από αυτή τη μείωση, καθώς και από το χαμηλό ποσοστό αποφοίτων πανεπιστημίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από την αρνητική κινητικότητα του πληθυσμού τους ηλικίας 15-39 ετών, που βρίσκονται στη λεγόμενη «παγίδα ανάπτυξης ταλέντων».

Η Πλατφόρμα θα χρησιμεύσει ως το κατάλληλο σημείο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των δημογραφικών προκλήσεων. Μέσω της πλατφόρμας, η Επιτροπή θα προωθήσει εκδηλώσεις και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια και συμβουλές σε περιοχές που έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού γραφείου υποστήριξης. Η Πλατφόρμα Αξιοποίησης Ταλέντου θα διασφαλίσει ότι οι επηρεαζόμενες περιοχές λαμβάνουν την καθοδήγηση και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προσαρμοσμένα και ολοκληρωμένα σχέδια για την εκπαίδευση, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων.

Η Επιτροπή απευθύνει επίσης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος​ για τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς να συμμετάσχουν σε 4 ομάδες εργασίας που επικεντρώνονται στην υγεία, την ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία και την εδαφική ανάπτυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμεύσουν για να καθοδηγήσουν τις πιθανές δράσεις των περιφερειών για την αντιμετώπιση της απώλειας επιστημόνων (bra​​in drain) και την αξιοποίηση ταλέντων.

Τόσο η πλατφόρμα όσο και η σύσταση των ομάδων εργασίας αποτελούν ενέργειες σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ιανουαρίου για την αξιοποίηση ταλέντων στις περιφέρειες της Ευρώπης. Εκεί, η Επιτροπή παρουσίασε τα αίτια και τις επιπτώσεις των περιφερειακών ανισοτήτων που απορρέουν από δημογραφικές προκλήσεις και εισήγαγε τον Μηχανισμό Ενίσχυσης Ταλέντου για να υποστηρίξει τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται από την επιταχυνόμενη μείωση του πληθυσμού τους σε ηλικία εργασίας ώστε να εκπαιδεύσουν, να διατηρήσουν και να προσελκύσουν τους ανθρώπους, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της δημογραφικής μετάβασης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες: Πλατφόρμα Αξιοποίησης Ταλέντου​

Προηγούμενο Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας