«Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021».

«Απεικόνιση της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021».

 

2_F1409878692.png

 

 

 

 

Σχετ. : Η υπ’αριθμ. 10/2020 Εγκύκλιος e- Ε.Φ.Κ.Α.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 1-73 του Ν. 4826/2021 (ΦΕΚ 160 /τ.Α΄/07-09-2021 ) «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά : εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», προβλέπεται η εισαγωγή και εφαρμογή ενός νέου Θεσμού Επικουρικής Ασφάλισης με κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα, με την ίδρυση και λειτουργία από 01/01/2022 ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ., του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης ( Τ.Ε.Κ.Α.).

Με την υπ’αριθμ. 5/2022 Εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. δόθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο νέο αυτό Ταμείο (Τ.Ε.Κ.Α.) των μισθωτών ιδιωτικού Τομέα και των απασχολουμένων στο Δημόσιο Τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την υπαγωγή και απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των τακτικών/ μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατόπιν τούτου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Κ.Α ΠΡΟΣΩΠΑ

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 01/01/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.4826/2021 προβλέπεται ότι :

«Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ.2 και 3, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης 1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.»…………………………………………

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Ενημέρωση μελών Επιμελητηρίου για πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης για τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας