«Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα μετά τη λήξη της Mεταβατικής περιόδου»

«Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα μετά τη λήξη της Mεταβατικής περιόδου»

 

84_F1897445533.jpg

 

Σχετ : 1)Το από 14-07-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD).

2 ) Η υπ’ αριθμ. ΟΔΔΘΕΚΑ Β΄1045150 ΕΞ2019/22-3-2019 αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών.

Την 1η Φεβρουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εφεξής ΗΒ) αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (εφεξής ΕΕ) και αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα». Η συμφωνία αποχώρησης προβλέπει μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται ως προς το ΗΒ και εντός αυτού.

Με τις παρούσες οδηγίες δίδονται διευκρινήσεις στους οικονομικούς φορείς, σχετικά με το νομικό καθεστώς που θα εφαρμόζεται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Ειδικότερα όσον αφορά τα Προτιμησιακά Καθεστώτα συνιστάται στους οικονομικούς φορείς να προσαρμόσουν τις αλυσίδες εισροών και εφοδιασμού και να λάβουν υπόψη ότι οι εισροές (ύλες, επεξεργασίες) από το ΗΒ θα θεωρούνται μη καταγόμενες για τους σκοπούς των δασμολογικών προτιμήσεων με τρίτες χώρες.

Σκοπός των κατευθυντήριων οδηγιών είναι η διευκόλυνση τόσο των οικονομικών φορέων όσο και των τελωνειακών υπαλλήλων σε θέματα εφαρμογής Προτιμησιακών Καθεστώτων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρούσα αποτελεί τμήμα του αντίστοιχου κειμένου των κατευθυντήριων οδηγιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG TAXUD), που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε. Επιτροπής. Το πρωτότυπο κείμενο των εν λόγω κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην αγγλική γλώσσα, βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο :

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/guidance-customsprocedures_en_0.pdf

Αντίστοιχα το κείμενο των κατευθυντήριων οδηγιών στην ελληνική γλώσσα, βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο :

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/guidance-customs-procedures_el_0.pdf

Οι οδηγίες αυτές αποσκοπούν να οδηγήσουν σε προσέγγιση των πρακτικών στα κράτη μέλη και κατά συνέπεια, να διασφαλίσουν την ισότιμη μεταχείριση των οικονομικών φορέων ………………………..

 

Περισσότερα στην συνημμένη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ

Πηγή: www.aade.gr

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενο Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης Επιχορήγηση προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας