Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εποχικά απασχολούμενων υπηκόων τρίτων χωρών

Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των εποχικά απασχολούμενων υπηκόων τρίτων χωρών
20140131PHT34419_original_F19553.jpg

 Η Επιτροπή εκτιμά ότι πάνω από 100.000 εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Οι εποχικά απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα τυγχάνουν καλύτερων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, βάσει νόμου που ενέκρινε το ΕΚ την Τετάρτη. Θα έχουν, για παράδειγμα, κατάλληλο κατάλυμα, ενώ οι ώρες εργασίας τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 48 ώρες την εβδομάδα. Οι νέοι κανόνες έχουν στόχο τόσο να καταπολεμήσουν την εκμετάλλευση όσο και να αποτρέψουν να γίνεται η προσωρινή διαμονή μόνιμη. Η Επιτροπή εκτιμά ότι πάνω από 100.000 εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Οι εν λόγω κανόνες, τους οποίους ενέκριναν οι ευρωβουλευτές με 498 ψήφους υπέρ, 56 κατά και 68 αποχές, δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφός τους για εποχική απασχόληση.

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια διαμονής των εποχικά εργαζομένων – από πέντε έως εννέα μήνες – ανά δωδεκάμηνο. Οι εποχικοί εργαζόμενοι θα μπορούν να επεκτείνουν το συμβόλαιό τους ή να αλλάζουν εργοδότη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.

Με τους νέους αυτούς κανόνες, «προσπαθήσαμε να πούμε στους καλούς εργοδότες των εποχικών εργαζομένων "συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε", αλλά είπαμε και στους κακούς εργοδότες "πρέπει να τηρείτε ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εποχικών εργαζομένων". Δεν πρόκειται για δικαιώματα που βρίσκονται μόνο στο χαρτί. Πρόκειται για δικαιώματα που δίνουν κάποια ευελιξία στους εποχικούς απασχολούμενους, οι οποίοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα, αλλά ως ανθρώπινα όντα», είπε χαρακτηριστικά ο Claude Moraes (Σοσιαλιστές, Ηνωμένο Βασίλειο) στη συζήτηση που έγινε πριν από την ψηφοφορία.

«Πρόκειται για τον πρώτο νομικό φάκελο που αφορά τη μετανάστευση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και μετά, και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι γι'αυτόν, καθώς, παρόλο που το νομοσχέδιο αυτό δεν θα εξαλείψει όλα τα προβλήματα των ευάλωτων εποχικών εργαζομένων και την εκμετάλλευσή τους που διαπιστώνουμε επανειλημμένα σε ολόκληρη την ΕΕ, έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά και μάλιστα κοινή συναινέσει», πρόσθεσε.

Συμβόλαιο εργασίας και αξιοπρεπής διαβίωση

Κάθε αίτηση εισδοχής εποχικού εργαζόμενου σε κράτος-μέλος της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει σύμβαση εργασίας ή δεσμευτική προσφορά εργασίας η οποία θα διευκρινίζει τα βασικά, όπως το ποσό της αμοιβής και τον αριθμό των ωρών εργασίας.

Μετά από αίτημα των ευρωβουλευτών, η αίτηση θα περιλαμβάνει επίσης αποδεικτικά στοιχεία ότι ο εποχικός εργαζόμενος διαθέτει κατάλληλη στέγαση. Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη, το ενοίκιο δεν πρέπει να είναι υπερβολικό σε σχέση με την αμοιβή του εργαζόμενου ούτε σε σχέση με την ποιότητά του. Το ενοίκιο του εποχικού εργαζόμενου πρέπει να εκπίπτει αυτομάτως από τον μισθό του.

Ίση μεταχείριση

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι εποχικά εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους της ΕΕ όσον αφορά την ελάχιστη ηλικία εργασίας, την αμοιβή, την απόλυση, το ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις αργίες, καθώς και τις απαιτήσεις όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια. Θα απολαύουν επίσης το δικαίωμα στην προσχώρηση και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις, την επαγγελματική κατάρτιση, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εποχική εργασία που παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, με εξαίρεση την κοινωνική στέγη.

Κυρώσεις κατά των εργοδοτών

Οι εργοδότες που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις που θα είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» και θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημίωση στον εν λόγω εποχικό εργαζόμενο. Θα είναι επίσης δυνατό ακόμη και να εξαιρούνται από τη δυνατότητα απασχόλησης εποχικών εργαζομένων.

Γρηγορότερες διαδικασίες για την εκ νέου είσοδο των εποχικά απασχολούμενων αιτούντων

Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν και θα επιταχύνουν τις διαδικασίες που διέπουν την εκ νέου είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος ως εποχικοί εργαζόμενοι στο παρελθόν. Η διευκόλυνση αυτή θα μπορεί να γίνεται μέσω της απαλλαγής του αιτούντος από την υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα απαιτούμενα έγγραφα, αλλά και της έκδοσης πολλαπλών αδειών εποχικού εργαζόμενου μέσω μιας μόνον διοικητικής πράξης.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη έχουν δυόμισι χρόνια στη διάθεσή τους για να θέσουν σε ισχύ τους νέους κανόνες.


Contact

Ειρήνη ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Υπηρεσία Τύπου

Telephone number(+32) 2 28 32798 (BXL)

Telephone number(+33) 3 881 74651 (STR)

Mobile number(+32) 49898 3283

0 Typos-el@europarl.europa.eu

 

Natalia DASILVA

Press Unit

Telephone number(+32) 2 28 44301 (BXL)

Telephone number(+33) 3 881 73661 (STR)

Mobile number(+32) 498 98 39 85

0 libe-press@europarl.europa.eu

Twitter

@EP_Justice

Προηγούμενο Έναρξη κατάρτισης μητρώου πιστοποιημένων επιθεωρητών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας