Δημοσιεύτηκε ο νόμος 5036/2023 για τη ρύθμιση οφειλών. Περιλαμβάνει σημαντικές φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5036/2023 με τίτλο “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.”

Ο σημαντικός αυτός νόμος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις για:

 • το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών (άρθρα 3 – 13)
 • τις ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 14)
 • τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (άρθρο 16)
 • την κατάργηση του υποχρεωτικού ελέγχου σε τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝΦΙΑ όταν προκύπτει μείωση φόρου άνω των 300 ευρώ (άρθρο 26)
 • την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (άρθρο 27)
 • την εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ και για το 2023 (άρθρο 30)
 • την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας (άρθρο 33)
 • τη ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών (άρθρο 37)
 • τη μη επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ (άρθρο 35)
 • τη μη επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους (άρθρο 36)
 • τις ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων (άρθρο 46 – 50)
 • διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας (άρθρα 80-89)
 • τη φορολόγηση αποζημιώσεων και συντάξεων Ευρωβουλευτών της Ελλάδας (άρθρο 92)
 • την καταβολή δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 και την έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής (άρθρο 93)
 • την τροποποίηση της περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αναφορικά με την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους (άρθρο 95)
 • την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών (άρθρα 104 – 105)

Στο παρακάτω link δείτε τον σχετικό Νόμο :

νόμος 5036/2023

Προηγούμενο 23.830 ευκαιρίες για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων ανέργων
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας