Δημόσια Διαβούλευση για το Μεγάλο Έργο Ultrafast Broadband (UFBB)

Δημόσια Διαβούλευση για το Μεγάλο Έργο Ultrafast Broadband (UFBB)

 

ufbb_F594022225.png

Η δράση Ultrafast Broadband αποτελεί μια νέα παρέμβαση του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές και περιαστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υψηλής ταχύτητας καθώς και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράση Ultrafast Broadband ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετά τον προσδιορισμό των περιοχών παρέμβασης του έργου καθώς και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων προκαταρκτικών διαδικασιών, προέβη σε δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό της βέλτιστης υλοποίησης του έργου Ultrafast Broadband (UFBB).

Για τον σκοπό αυτό, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους απαντώντας σε πέντε (5) ερωτήματα. Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ufbb@mindigital.gr.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαβούλευση και το περιεχόμενό της, επισκεφτείτε την διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή 07.12.2018

Πηγή: http://www.nga.gov.gr

Προηγούμενο 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε νέες αγορές»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας