Διαβούλευση – Συνοπτική περιγραφή δράσεων για την Αλιεία & Υδατοκαλλιέργεια στις περιοχές παρέμβασης

Μετά την υπ’ αριθ. 1791/7-9-2023 (ΦΕΚ Β’ 5462) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ» 2021 – 2027 (ΠΑΛΥΘ 2021-2027) για την επιλογή στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. προετοιμάζουν την υποβολή κοινής πρότασης τοπικής στρατηγικής για τις παράκτιες περιοχές της Αχαΐας και της Ηλείας.

Στο πλαίσιο των ενεργειών διαβούλευσης για το σχεδιασμό της τοπικής στρατηγικής, η ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. καλούν τους τοπικούς φορείς (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά.) αλλά και τον τοπικό πληθυσμό των παράκτιων περιοχών Αχαΐας και Ηλείας, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης και να υποβάλλουν τις ιδέες / προτάσεις τους.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΛΥΘ 2021-2027

Οι στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027, αφορούν σε:

– Αύξηση της ανθεκτικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στοχευμένων περιοχών με γνώμονα τη γαλάζια ανάπτυξη και την ανάπτυξη μηχανισμών διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο.

– Προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού του τοπικού παραγωγικού συστήματος με την ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής στη βάση της έξυπνης εξειδίκευσης.

– Ενδυνάμωση της νησιωτικής και παράκτιας επιχειρηματικότητας και των τοπικών συνεργατικών σχημάτων.

– Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες, προωθούν την ένταξη και ωφελούν την τοπική κοινωνία ενισχύοντας την ικανότητά της να δρα.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Επενδύσεις στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 θα μπορούν να υλοποιηθούν στην παράκτια ζώνη των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας και Ηλείας, σε περιοχές που δεν υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή από το όριο λιμνοθάλασσας, λίμνης ή ποταμού (με μέτρηση σε ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής)……………………………………………………………….

Περισσότερα στο παρακάτω link

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας συμμετέχουν από κοινού στην Διεθνή Έκθεση Anuga, 7 έως 11 Οκτωβρίου στην Κολωνία
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας