Διακήρυξη διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

5_F593409152.jpg

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύει στον Πύργο Π.Ε. Ηλείας , σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ 1542/11-05-2018, εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα δαπάνης που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ :18REQ003080498 2018-05-11, και την υπ. αριθμ. 18/14-05-2018 απόφαση έγκρισης της Διοικητής Επιτροπής προβαίνει στη διενέργεια Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής , στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR” , με ακρωνύμιο , ACRONYM:ΒALKANET, του επιχειρησιακού προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG V-B) BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) , με κωδικό έργου BMP1/1.2/2469/2017. Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ) 5013497

Συντονιστής Εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο Ηλείας και με λοιπούς εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΕ ΟΤΑ, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Τιράνων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Εταίροι από την Αλβανία καθώς και, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της πόλης Βράτσα στην Βουλγαρία και της Ένωσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης επίσης της πόλης Βράτσα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

             Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την Υλοποίηση ενεργειών προβολής, εκπόνηση μελετών, ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας , διοργάνωση εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων για το έργο : “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR”, ACRONYM : ‘’BALKANET’’

Περισσότερα στην συνημμένη διακήρυξη

            

Προηγούμενο Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 9,2 δισ. ευρώ στο πρώτο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της ΕΕ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας