Διασύνδεση καινοτομίας και Αγροδιατροφής: Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου «BALKANET»

Διασύνδεση καινοτομίας και Αγροδιατροφής: Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου «BALKANET»

 

 

Ekdilosi_01_F635110941.10.2019.jpg

 

 

Στην ημερίδα που έλαβε χώρα την Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019, στον 4ο όροφο του Επιμελητηρίου Ηλείας, έγινε ενημέρωση δυνητικών δικαιούχων και φορέων καινοτομίας αναφορικά με τις δράσεις, τους στόχους, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και το Δίκτυο Διακρατικής Συνεργασίας του προγράμματος, το οποίο αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους στόχους του.

Μέσω της δημιουργίας ενός Δικτύου Διακρατικής Συνεργασίας μεταξύ δημόσιων / ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων, τοπικών επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας, δικαιούχων και υποστηρικτικών μελών, το έργο “BALKANET” στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στον αγρο-διατροφικό τομέα, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.

Μέσω του Δικτύου Διακρατικής Συνεργασίας θα ενισχυθούν οι ευκαιρίες για τη διακρατική συνεργασία στην περιοχή παρέμβασης του έργου, αποδεικνύοντας ότι είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα λειτουργικό δίκτυο μέσω των τοπικών επιχειρήσεων, των θεσμικών φορέων, των ερευνητικών κέντρων και των κοινωνικών – συλλογικών φορέων, το οποίο θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση την καινοτομία.

Το έργο «BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR», με ακρωνύμιο BALKANET, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-B “Balkan – Mediterranean 2014-2020” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)

Επικεφαλής εταίρος είναι το Επιμελητήριο Ηλείας, στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Τιράνων (Αλβανία), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων (Αλβανία), η Εταιρεία Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης Βράτσα (Βουλγαρία) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βράτσα. 

Προηγούμενο Ανακοίνωση Υποβολής Προτάσεων 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – Υποβλήθηκαν συνολικά 79 προτάσεις.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας