ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 neologotypo_F1711772485.jpg

 

  1. Αίτηση(υπογεγραμμένη) προς το Επιμελητήριο Ηλείας για έκδοση άδειας  Μεσίτη Ακινήτων
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση(Ν.4072/2012)  ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα παρακάτω αδικήματα. Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.   (Η υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί μέσω gov.gr)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση( Υπ.Απ.-ΦΕΚ 30/2013) να μην έχει υποβληθεί σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (Η υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής ή να έχει εκδοθεί μέσω gov.gr)
  5. Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (η ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας)

 

Συνημμένα θα βρείτε τα εξής :

Αίτηση για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο ως ΜΕΣΙΤΗΣ

Υ.Δ. κλοπή -άπατη

Υ.Δ. Πτώχευση – δικαστική συμπαράσταση

 

Προηγούμενο ΕΤΑΔ : Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση, τμηματικά ή εξ’ ολοκλήρου του μοναδικού ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας