Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Δείτε πληροφορίες και υλικό σχετικά με τον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ.

Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

 

78_F49400400.jpg

Περισσότερες πληροφορίες και υλικό σχετικά με τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 ακολουθεί πιο κάτω. 


Παρακάτω παρατίθενται τα κείμενα που διαμορφώνουν το προγραμματικό πλαίσιο:
 

Προτάσεις Κανονισμών

 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2018) (PDF – 1,83Mb)

 Παράρτημα – Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (02/05/2019) (PDF – 1,46Mb)

 Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF – 1,57Mb)

 Παραρτήματα Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (29/05/2018) (PDF – 2,23Mb)

 Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF – 676Kb)

 Παράρτημα Ι – Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF – 416Kb)

 Παράρτημα ΙΙ – Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ και ΤΣ (29/05/2018) (PDF – 276Kb)

 Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF – 1,14Mb)

 Παράρτημα – Πρόταση Κανονισμού ΕΚΤ+ (30/05/2018) (PDF – 340Kb)

 Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF – 1,28Mb)

 Παράρτημα – Πρόταση Κανονισμού ΕΤΘΑ (12/06/2018) (PDF – 436Kb)

 Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF – 0,98Mb)

 Παράρτημα – Πρόταση Κανονισμού ΕΕΣ (Interreg) (29/05/2019) (PDF – 968Kb)

 

Εθνικά στρατηγικά κείμενα

 Αναπτυξιακή Στρατηγική 2030 (Μάιος 2019) (PDF – 2,58Mb)

 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (Απρίλιος 2019) (PDF – 1,51Mb)

 Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2021 (PDF – 3,66Mb)

 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών (Ιούνιος 2019) (PDF – 4,99Mb)

 1η Αναθεώρηση – Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014-2025 (Ιούνιος 2019) (PDF – 3,36Mb)

 Εθνικό Σχέδιο για Ενέργεια και Κλίμα (Ιανουάριος 2019) (PDF – 6,58Mb)

 

Κείμενα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα

 Specific commitments under the ESM Programme (22/06/2018) (PDF – 436Kb)

 Ενισχυμένη εποπτεία COM (21/11/2018) (PDF – 436Kb)

 2019 Ευρωπαϊκό εξάμηνο – έκθεση για την Ελλάδα (27/02/2019) (PDF – 1,98Mb)

 Σύσταση Συμβουλίου σχετικά με ΕΠΜ Ελλάδας 2019 (05/06/2019) (PDF – 400Kb)

 

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας

 Fiche The European Code of Conduct on Partnership (18/01/2013) (PDF – 60Kb)

 Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση 2014 (PDF – 332Kb)

 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 240 (07/01/2014) (PDF – 820Kb)

Πηγή: www.espa.gr

Προηγούμενο Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν το 2020 οι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας