Ενεργές Προσκλήσεις Χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Προσκλήσεις Χρηματοδότησης

greece20_share_F-1510365201.png

Στην ενότητα αυτή αναρτώνται οι προσκλήσεις χρηματοδότησης για δημόσια έργα, δράσεις και ενισχύσεις που απευθύνονται σε διάφορους αποδέκτες (ενδεικτικά: Δημόσιοι φορείς, ΟΤΑ, επιχειρήσεις, ιδιώτες/πολίτες κ.ά.).

 

Πρόσκληση για την δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων

Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων όπου η χρηματοδότηση αφορά στη διαμόρφωση των χώρων και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και στην επιδότηση του μισθολογικού κόστους έως δύο βρεφονηπιοκόμων για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας των χώρων.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 07/02/2023 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας

Στόχος της δράσης είναι η προστασία της βιοποικιλότητας μέσα από τη χαρτογράφηση διαδρομών, που θα ενταχθούν στο εθνικό δίκτυο μονοπατιών.

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α)
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 31/01/2023 – 31/03/2023 Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης προσώπων για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Πιστοποίησης Προσώπων

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 30/12/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στη δράση «Πράσινα Ταξί»

Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ» ενισχύει ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων ΤΑΞΙ για την αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ (BEV), με ταυτόχρονη υποχρεωτική απόσυρση παλαιού Ε.Δ.Χ. οχήματος ΤΑΞΙ, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 09/01/2023 – 31/12/2023 Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Ωφελούμενων, εργαζομένων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Προγράμματα κατάρτισης ωφελουμένων εργαζομένων μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των ΑΕΙ και αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Απευθύνεται σε: Ιδιώτες/Πολίτες
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 22/12/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.) για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Αδειοδοτημένων ΚΔΒΜ), προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α)
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 22/12/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ των ΑΕΙ) για το έργο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ, προκειμένου για την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες».

Απευθύνεται σε: Φορείς (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α)
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 22/12/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο έργο «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών»

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την ανάπτυξη φιλικών προς το κλίμα διεργασιών, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, τη δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 30/11/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 07/12/2022 – Ενεργή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ…

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού μέσω της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 10.000 νέων.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 07/12/2022 –

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α, ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας.

Απευθύνεται σε: Επιχειρήσεις
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 07/12/2022 – Ενεργή

 

Πηγή: https://greece20.gov.gr/

Προηγούμενο Αίτημα από κορεατική εταιρεία για εισαγωγή ελληνικών προϊόντων διατροφής
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας