Ενημέρωση προς Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους της Δράσης Στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα

Ενημέρωση προς Δυνητικούς Δικαιούχους και Δικαιούχους της Δράσης Στήριξης Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα

 

 

 

55_F814703974.jpg

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εν θέματι δράσης (σχετική ανακοίνωση)

Η πλήρης εικόνα της αξιολογημένης αίτησης σας, δηλαδή οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στα στοιχεία της, βάσει αξιολόγησης, καθώς και ο/οι λόγος/οι απόρριψης για όσες αιτήσεις χαρακτηρίστηκαν μη επιχορηγούμενες, περιγράφονται αναλυτικά στο έντυπο της επιτροπής το οποίο έχει αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis ).

Αρχικά εισέρχεστε με τους κωδικούς σας (username και password της Υποβολής) στο ΠΣΚΕ και επιλέγετε αριστερά το μενού της Δράσης και στη συνέχεια την ενέργεια «Υποβολές». Εν συνεχεία επιλέγετε τον κωδικό του έργου σας και κατόπιν στις Εκτυπώσεις Αποφάσεων βρίσκετε το Έντυπο Αξιολόγησης της αίτησής σας από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης (Εκτύπωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης άπαξ κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr ), με χρήση των κωδικών σας και από το μενού της Δράσης στην ενέργεια «Αιτήσεις Ενστάσεων» όπου και επισυνάπτεται ηλεκτρονικά τυχόν υποστηρικτικό υλικό

Οι αποφάσεις επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr ) την Πέμπτη 04/02/2021, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων ορίζεται η Πέμπτη 11/02/2021.

Πηγή: www.diaxeiristiki.gr

Προηγούμενο Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει περαιτέρω το προσωρινό πλαίσιο για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας