ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ – Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. 2015-2021

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Ηλείας

Οφειλόμενα ετήσια τέλη Γ.Ε.ΜΗ. 2015-2021

 

 

 EPIMELHTHRIOfrcdr_F474454941.jpg

 

Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην εξόφληση των ετήσιων τελών Γ.Ε.ΜΗ. ετών 2015-2021.

Το Επιμελητήριο Ηλείας ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι υποχρεωτική από το 2011 η εγγραφή των επιχειρήσεών τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Γ.Ε.ΜΗ. (Ν. 3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297/6.12.2005) και από το 2015 η ετήσια καταβολή του ενιαίου ειδικού τέλους Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό ορίζεται στις κείμενες διατάξεις (άρθρο 2 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου τέλους, η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. θα αποστείλει τα εν λόγω τέλη στην αρμόδια Φορολογική Αρχή για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 79752/31.12.2014, ΦΕΚ Β’ 3623/2014).

 

Προς αποφυγή αυτού, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην άμεση εξόφλησή τους.

Τέλος, εφιστά σε όλους την προσοχή στα εξής:


Δικαιούχος είναι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
Η πληρωμή γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:


   – μέσω web-banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ
   – σε Τράπεζα
   – με Πιστωτική Κάρτα


Σημείωση : Τα ανωτέρω τέλη δεν πληρώνονται στο Επιμελητήριο.Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του https://services.businessportal.gr ή μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Ηλείας (Τηλ:2621022541-34154-36895-32225).

Προηγούμενο Λήξη υποβολών αιτήσεων για τη Δράση «e-λιανικό – (Β κύκλος)» Προθεσμία μέχρι την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας