Επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία COVID – 19 στις ρυθμίσεις

Επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία COVID – 19 στις ρυθμίσεις

Τροπολογία: Επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία COVID – 19 στις ρυθμίσεις

 

 

2_F1205609134.jpg

 

 

Τροπολογία για την επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία COVID – 19 στις ρυθμίσεις του ν. 4321/2015, του ν. 4611/2019 και στον ν. 4469/2017 κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης “Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.

Αναλυτικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 1 επιδιώκεται η επανένταξη στις ρυθμίσεις πληττόμενων φορολογούμενων από την πανδημία του COVID-19, λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος δυνατότητας επανένταξης στις ρυθμίσεις: ί) των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), ii) των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) κα iii) του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Αναφορικά με το πρόγραμμα Γέφυρα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 2 και 3 α) επεκτείνεται η επιδότηση των αιτούντων, που ήδη είχαν κριθεί ως δικαιούχοι του προγράμματος, για τρεις (3) επιπλέον μήνες, και β) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς, από τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο ισόποσο των δύο (2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οφειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση.

Αναφορικά με το πρόγραμμα Γέφυρα II, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 5, α) επεκτείνεται η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να γίνει ρύθμιση του μη εξυπηρετούμενου δανείου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα II» (ν. 4790/2021, Α’ 48, άρθρα 64-77), μέχρι τις 31.12.2021, ούτως ώστε να λάβει την επιδότηση ο επιλέξιμος οφειλέτης και β) τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως εμπρόθεσμη καταβολή στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη κατά τον χρόνο καταβολής της συνεισφοράς, από το ισόποσο της μίας (1) μηνιαίας δόσης στο ισόποσο δύο (2) μηνιαίων δόσεων, έτσι ώστε να μην απεντάσσονται από το πρόγραμμα οφειλέτες οι οποίοι καταβάλλουν τη δόση με ολιγοήμερη καθυστέρηση.

 

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

 

Πηγή: www.forin.gr

Προηγούμενο Βίντεο από την διαδικτυακή εκδήλωση «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 420
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας