Επιστολή προς Υπουργούς της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με Ειδικότερες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών εν μέσω της περιόδου κρίσης του κορωνοϊού

Επιστολή προς Υπουργούς της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με Ειδικότερες προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών εν μέσω της περιόδου κρίσης του κορωνοϊού

 

 

215545_F531875046.jpg

Αξιότιμοι κύριοι,

Είναι γνωστό ότι μέσω των γραφείων των Λογιστών – Φοροτεχνικών εξυπηρετείται το 97% περίπου των ασφαλιστικών, εργατικών και φορολογικών υποχρεώσεων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (αυτοαπασχολούμενων ή νομικά πρόσωπα) οι οποίες ολοκληρώνονται δια ζώσης και όχι ηλεκτρονικά και απομακρυσμένα.

Τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει στην χώρα και στον κόσμο, μας οδηγούν σε μια βίαιη ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών, διαδικασιών απομακρυσμένης εργασίας, και όλους αυτούς τους σύγχρονους τρόπους εργασίας τους οποίους υιοθετούμε πλήρως. Οι περισσότεροι επαγγελματίες βέβαια εξακολουθούν να μην έχουν την δυνατότητα λειτουργίας των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται από την δύσκολη αυτή συγκυρία, με αποτέλεσμα τα περισσότερα λογιστικά γραφεία να εξακολουθούν σε μεγάλο ποσοστό να «μαζεύουν» τα παραστατικά με τον παραδοσιακό τρόπο από τις επιχειρήσεις, να ενημερώνονται στα βιβλία, και να τα επιστρέφουν στις επιχειρήσεις.

Με τους περιορισμούς και το κλείσιμο των περισσοτέρων επιχειρήσεων, τα έγγραφα, που πρέπει να βρεθεί τρόπος να απολυμανθούν, με σοβαρό έλλειμα υλικών και τρόπων απολύμανσης, να αποσταλούν πιθανόν με ταχυδρομείο στο λογιστήριο, να καταχωρηθούν από μειωμένο προσωπικό λόγω των αδειών, το οποίο θα φοβάται, όπως και εμείς οι ίδιοι, να έλθει σε επαφή με τα παραστατικά. Γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητη η προηγούμενη πρόταση μας για αναστολή όχι μόνο της πληρωμής αλλά και της υποβολής των δηλωτικών υποχρεώσεων κάθε είδους. Εμείς θεωρούμε ότι τίθεται σοβαρό θέμα προάσπισης της υγείας του κλάδου μας και του προσωπικού μας το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Εξάλλου αν υπάρξει γενική αναστολή πληρωμών, δεν γνωρίζουμε που θα ωφελήσει αν θα έχουν υποβληθεί στις τωρινές προθεσμίες οι τρέχουσες δηλωτικές υποχρεώσεις.

Με την υπ. αρ. πρωτοκ. εξερχ. 071 επιστολή μας στις 10 Μαρτίου 2020 αναφερθήκαμε στην αναγκαία πρόβλεψη για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω του κορωνοϊού (COVID-19) στα λογιστικά γραφεία και συγκεκριμένα, να εξασφαλίζεται στους λογιστές – φοροτεχνικούς και στις επιχειρήσεις, ότι δεν θα επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται υπό κανονικές συνθήκες εφ’ όσον προκύψει θέμα ασθένειας ή καραντίνας λόγω του ιού.

Επανήλθαμε την με υπ. αρ. πρωτοκ. εξερχ. 073 επιστολή μας στις 12 Μαρτίου 2020 για αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας όλων των φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών δηλωτικών υποχρεώσεων για την διαφύλαξη της υγείας των Λογιστών-Φοροτεχνικών και των υπαλλήλων τους καθώς και την εφαρμογή των μέτρων που έχει λάβει η κυβέρνηση καθολικά και με αυτοματοποιημένο τρόπο και όχι ανά κλάδο και ανά περιοχή.

Με τις προαναφερόμενες επιστολές σταθήκαμε στα ουσιώδη που έχουν προκύψει και στα οποία σας καλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος καθώς και το ότι κάνετε κάθε προσπάθεια για την επίλυση του.

Επιπλέον αυτών, έχουμε κάνει σύσταση στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς για αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και έχουμε προτείνει μέτρα πρόληψης για τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων, χωρίς κατ’ ιδίαν συναλλαγές, αλλά εξ’ αποστάσεως, όσο αυτό είναι δυνατόν και καθώς και χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Βρισκόμενοι τόσο σε συνεχή επικοινωνία με τις Ενώσεις-Μέλη μας, αλλά και με τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν μέχρι και σήμερα τα λογιστικά γραφεία, επιθυμούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποια σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο τα οποία απαιτούν άμεση νομοθετική διευθέτηση εν μέσω των εξελίξεων και για τον λόγο αυτό αιτούμαστε τα παρακάτω:

1. Να υπάρξει διευκρίνηση της κυβέρνησης για την αναστολή ή μη της λειτουργίας των λογιστικών γραφείων κατά την διάρκεια της κρίσης.

2. Να διευκρινιστεί τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ (κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και μία εξ’ αυτών συγκαταλέγεται στην αναστολή λειτουργίας. (π.χ. υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν και λιανική και χονδρική). Τα επαγγέλματα πρέπει να χαρακτηρίζονται με περιγραφή και όχι με ΚΑΔ γιατί πολλοί ΚΑΔ πιθανόν να μην είναι ενημερωμένοι στις ΔΟΥ.

3. Άμεση νομοθετική διάταξη που να προβλέπει άδειες ασθενείας Λογιστών – Φοροτεχνικών, με ταυτόχρονη παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων των πελατών που εξυπηρετούν. (Φυσικά εννοείται και ανάλογη πρόβλεψη στην περίπτωση θανάτου).

4. Να υπάρξει κατ’ επείγουσα ειδική μέριμνα για συναδέλφους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίοι είναι ινσουλινοεξαρτώμενοι, καρδιοπαθείς, έχουν νεφρική ανεπάρκεια με συχνές αιμοκαθάρσεις αλλά και αρκετοί καρκινοπαθείς. Στο δημόσιο, και πολύ σωστά, υπήρξε ήδη τέτοια μέριμνα για τους υπαλλήλους του.

5. Να δοθεί εντολή στις Υπηρεσίες για παύση έκδοσης και αποστολής προστίμων μέχρι το τέλος αυτής της κρίσης. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αναστολής ελέγχων επιχειρήσεων για κάποιο διάστημα σε συνδυασμό με τις παρακάτω προτάσεις του Ν. 4174/2013.

6. Η εξουσιοδότηση που θα γίνεται μέσα από τη διαχείριση λογαριασμού του φορολογουμένου, στο TAXISnet να έχει ισχύ για τις ηλεκτρονικές εργασίες στις υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, κλπ.).

7. Κατάργηση των προστίμων σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, ενώ έχει προηγηθεί εμπρόθεσμη αρχική.

8. Πέρα από την άμεση παράταση όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών, κλπ.) όπως ήδη έχουμε αιτηθεί, παράταση και των καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών, των υποβολών προσφυγών στα Διοικητικά Δικαστήρια, του 20-ημέρου για την υποβολή των υπομνημάτων (από την ημερομηνία επίδοσης των σημειωμάτων)

9. Προτεινόμενες τροποποιήσεις στον Ν. 4174/2013:

i. Να παραταθεί η προθεσμία του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του Ν.4174/2013 για τριάντα (30) ημέρες. Ειδικότερα ο φορολογούμενος στον οποίο είτε έχει κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου είτε πρόκειται να του κοινοποιηθεί, εντός του διαστήματος που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19, να έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει τις απόψεις του εντός πενήντα (50) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης.

ii. Να παραταθεί η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 για τριάντα (30) ημέρες. Ειδικότερα ο φορολογούμενος στον οποίο είτε έχει κοινοποιηθεί πράξη προσδιορισμού φόρου είτε πρόκειται να του κοινοποιηθεί, εντός του διαστήματος που ισχύουν τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19, να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης ή από τη συντέλεση της παράλειψης.

10. Μέτρα οικονομικής στήριξης του Κλάδου.

i. Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται αυτήν την περίοδο από 1η Μαρτίου και μετά (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενους) να εξεταστούν διαφορετικά. Όταν τελειώσει η υγειονομική κρίση δεν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν άμεσα σε όλες τις πληρωμές. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να δοθούν για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρατάσεις πληρωμών ή και να δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις και χωρίς επιβαρύνσεις με επιτόκια.

ii. Πρόγραμμα επιχορήγησης προσωπικού λογιστικών γραφείων (ασφαλιστικές και άλλες εισφορές) σε περίπτωση που τελικά τα λογιστικά γραφεία παραμείνουν ανοιχτά προς εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Κράτους.

iii. Να διευκολυνθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι δυσκολίες καταβολής του δώρου Πάσχα και οι ποινικές ευθύνες σε περίπτωση που συνεχίζει η ίδια δύσκολη κατάσταση.

iv. Μέριμνα για να μην χαθούν σε περίπτωση καθυστερήσεων οι 120 δόσεις (και άλλες αντίστοιχες ρυθμίσεις) τόσο σε ασφαλιστικά όσο και σε φορολογικά ληξιπρόθεσμα χρέη.

v. Παράταση της τρέχουσας πληρωμής του ΕΦΚΑ της 20/3 διότι θα «πετάξει» απ’ έξω πολλές ρυθμίσεις 120 δόσεων.

vi. Μείωση προμηθειών από ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές και συναλλαγές με χρήση POS για την αποφυγή χρήσης φυσικού χρήματος.

vii. Δημιουργία προγράμματος επιδότησης κόστους για την προώθηση της τηλεργασίας από το σπίτι (αγορά laptop, διότι μπορούν να μεταφέρονται, μείωση κόστους σύνδεσης στο internet, λογιστικών προγραμμάτων και λοιπού λογισμικού τηλεργασίας). Μπορεί αυτό να επιτευχθεί να γίνει και με την μέθοδο υπεραποσβέσεων.

Όλα τα παραπάνω ζητούμε να ισχύσουν καθολικά και ασχέτως αν βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό και δεν αφορούν αποκλειστικά τον κλάδο των λογιστών – φοροτεχνικών αλλά μπορούν να γενικευτούν και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες.

Με εκτίμηση,

το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

 

ο Πρόεδρος

Καμπάνης Βασίλειος

 

η Γενική Γραμματέας

Τσιώρα Ανδρομάχη

 

ο Α’ Αντιπρόεδρος

Tσαμόπουλος Δημήτριος

 

ο Β’ Αντιπρόεδρος

Σταυρουλάκης Κων/νος

 

ο Ταμίας

Γρηγορίου Θωμάς

 

ο Αν. Γεν. Γραμματέας

Πάτσιας Χρήστος

 

ο Εφ. Δημ. Σχέσεων

Χριστόπουλος Γεώργιος

 

τα Μέλη

Νάκας Αστέριος

Σαββάκης Θεόδωρος

Μουσελλής Εμμανουήλ

Λαμπρόπουλος Κων/νο

Πηγή: www.taxheaven.gr

Προηγούμενο Επιστολές του Επιμελητηρίου Ηλείας με παρεμβάσεις θέσεις προτάσεις προς Υπουργεία για άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας στην Ηλεία.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας