Επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας στο Ν. Φαρμάκη Για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19

Επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας στο Ν. Φαρμάκη Για το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω covid-19

 

 

IMG-3cd98ba9be60ce79f2e0e5f3f49d9128-V-2_F2016002708.jpg

Επιστολή στον Περιφερειάρχη δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο δυτικής Ελλάδας με θέμα το πρόγραμμα «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα»

«Είναι γεγονός ότι η οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, αποτελεί μία εξέλιξη που δημιουργεί ελπίδες για την αντιμετώπιση της ύφεσης. Όπως η απόφαση που λάβατε για την ενίσχυση των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας με την επιχορήγηση συνολικού ποσού 30 εκατ. ευρώ.

Παρόλα αυτά, η εκτίμηση μας είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράμετροι, οι οποίοι κρίνουμε ότι είναι σημαντικοί για την επιτυχία του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:

Εκτιμούμε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση τoυ κριτηρίου του τρόπου βαθμολόγησης με βάση το κριτήριο μείωσης του τζίρου, ούτως ώστε να λαμβάνουν περισσότερη ενίσχυση και οι επιχειρήσεις που έχουν σημαντική απώλεια τζίρου περίπου από 20% έως 80%.

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά στη βαθμολόγηση των επιχειρήσεων: Για παράδειγμα, μια επιχείρηση με απώλεια εσόδων λόγω πανδημίας 90% βαθμολογείται με το μέγιστο του τρίτου κριτηρίου δηλαδή 60 βαθμούς, ενώ μια επιχείρηση με 80% απώλεια εσόδων βαθμολογείται μόνο με 30 από τους 60, δηλαδή για 10 μονάδες μικρότερη ποσοστιαία πτώση έχει απολέσει τη μισή βαθμολόγηση του κριτηρίου. Επιπλέον επιχείρηση με 60% πτώση τζίρου η οποία θεωρείται υψηλή, βαθμολογείται με μόλις 15 βαθμούς από τους 60, δηλαδή χάνει το 75% των βαθμών του κριτηρίου.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην ανώτερη κλίμακα απωλειών εισοδήματος, ενώ οι επιχειρήσεις που είχαν εξίσου σημαντική μείωση υστερούν στην βαθμολόγηση και άρα στη σειρά αξιολόγησης.

Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να μειωθεί το ανώτατο όριο ενίσχυσης των € 50 χιλ ώστε να ενταχθούν στην ενίσχυση ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να υπάρχει διασπορά ρευστότητας που θα καλύψει μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος και πλήθος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Ενδεικτικά το όριο αυτό θα μπορούσε να ανέλθει ως κατώτατο ποσό στις € 3 χιλ. και ανώτατο ποσό στις € 25 χιλ.

Λόγω των αυξημένων αναγκών των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και με δεδομένο ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι από τις πρώτες περιφέρειες που αντιμετώπισαν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ανακατανομή των διαθεσίμων κονδυλίων που έχει στη διάθεσή της η Περιφέρεια, ώστε να αυξηθεί το ύψος των κονδυλίων της μη επιστρεπτέας χορήγησης τουλάχιστον σε ποσοστό 100% του αρχικού προϋπολογισμού (σύνολο € 60 εκ). Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις για κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης με βασικό σκοπό την επανεκκίνηση της Αγοράς, εφόσον βέβαια αντιμετωπισθεί με επιτυχία το υγειονομικό πρόβλημα.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη συνολικά οι απώλειες του Β’ και του Γ’ τριμήνου του 2020 σε σχέση με τις απώλειες της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Η περίοδος του Β’ τριμήνου που λαμβάνεται υπόψη δεν είναι αντιπροσωπευτική, διότι αφενός αποτελεί το 25% του έτους, αφετέρου και κατά το Γ’ τρίμηνο υπήρχαν απώλειες οι οποίες δεν έχουν ανακτηθεί.

Για παράδειγμα, ορισμένες επιχειρήσεις παρουσίασαν σημαντική δραστηριότητα μόνο για λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά το άνοιγμα και στην συνέχεια παρατηρήθηκε στασιμότητα στην κίνηση όλο το επόμενο διάστημα πχ τα κομμωτήρια, κάποια εμπορικά καταστήματα. Το πρόβλημα των επιχειρήσεων συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (Γ’ τρίμηνο). Αντίθετα τα εμπορικά καταστήματα, πλην της πρώτης εβδομάδας, παρουσίασαν στάση στην κίνηση των πωλήσεων, τόσο μετά την άρση των μέτρων όσο και όλο το επόμενο διάστημα.

Παρατηρούμε ότι αρκετές επιχειρήσεις προβαίνουν σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί λάθη κατά την αρχική συμπλήρωση και υποβολή τους, τροποποιήσεις που αφορούν σε διασταυρώσεις υπολοίπων και συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές (με βάση την συμφωνία των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών) και λοιπές διορθώσεις.

Εμφανίζεται όμως ο κίνδυνος, ορισμένες επιχειρήσεις τεχνηέντως να τροποποιήσουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ με σκοπό να «ωραιοποιήσουν» τα οικονομικά αποτελέσματά τους ώστε να τύχουν υψηλής αξιολόγησης και να αυξήσουν τις πιθανότητες υπαγωγής τους στο πρόγραμμα και λήψης επιχορήγησης, εις βάρος άλλων επιχειρήσεων οι οποίες θα δηλώσουν τα πραγματικά τους στοιχεία και όντως έχουν πληγεί. Στη συνέχεια, ενδεχομένως να υπάρξουν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, οι οποίες θα επαναφέρουν τα στοιχεία των δηλώσεων στην προγενέστερη κατάσταση.

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε να υπάρξει πλήρης και όχι δειγματοληπτικός έλεγχος περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και Ε3 έτους 2019, κατά την τελική διαδικασία της εκταμίευσης, όπου τα στοιχεία θα θεωρούνται οριστικά. Επίσης προτείνουμε την λήψη Υπεύθυνης Δήλωσης της επιχείρησης ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι οριστικά και δεν πρόκειται να μεταβληθούν. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία των προσκομιζόμενων στοιχείων και άρα η αντικειμενικότητα κατά την αξιολόγηση.

Την συγκεκριμένη περίοδο, όπως και όλη την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας, οι λογιστές έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση όλων των μέτρων που αποφασίζει η Πολιτεία και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι αυτή την περίοδο είναι σε ισχύ, εκτός από το Πρόγραμμα της Περιφέρειας για ενίσχυση των επιχειρήσεων, η Επιστρεπτέα Προκαταβολή αλλά και οι τρέχουσες εργασίες των λογιστών, όπως υποχρεώσεις σχετικές με τον covid-19, η υποβολή του ΦΠΑ Γ΄ τριμήνου 2020 και μηνός Σεπτεμβρίου 2020, οι δηλώσεις των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων στο Taxis, η ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η), η δήλωση των πραγματικών δικαιούχων των επιχειρήσεων, η αποστολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και οι ενημερώσεις των λογιστικών βιβλίων.

Στα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθεί και το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την υποβολή αίτησης στο Πρωτοδικείο μέχρι την λήψη των σχετικών πιστοποιητικών (περί μη πτώχευσης, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε καθεστώς εξυγίανσης, περί μη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση) (περίπου 8 – 10 ημέρες) και στο Γ.ΕΜ.Η. 

Για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει οι επιχειρήσεις για το πρόγραμμα, θεωρούμε επιβεβλημένη την παράταση υποβολής των αιτήσεων για περίπου 10 – 15 ημέρες, ώστε να ολοκληρωθούν κανονικά οι αιτήσεις. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις 23/10/2020 ανοίγει το Πληροφοριακό σύστημα (ΠΣΚΕ) για την Περιφέρεια Αττικής με πιθανότητα υπερφόρτωσης του ηλεκτρονικού συστήματος λόγω του πλήθους των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην συγκεκριμένη Περιφέρεια. 

Είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα δει η Πολιτεία, μιας και ήδη η Πάτρα, αλλά και η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ακόμη καθεστώς υψηλής υγειονομικής επιτήρησης. 

Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να συνδράμουμε σε οποιαδήποτε τεχνική και συμβουλευτική βοήθεια απαιτηθεί για την ορθή διεκπεραίωση του συγκεκριμένου προγράμματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έργο προκύψει στο μέλλον. Η διάθεση για συνεργασία είναι δεδομένη, με γνώμονα το κοινό καλό και την ενίσχυση των πολιτών και των επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας, που δοκιμάζονται κατά την διάρκεια της πανδημίας. 

Με εκτίμηση, 

Γεώργιος Παππάς

Πρόεδρος του 10ου Π.Τ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.»

Προηγούμενο Τροπολογία: Παράταση της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έως 31.12.2020
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας