Επιτροπή Ανταγωνισμού : Οδηγός για τον Ανταγωνισμό στον Αγροτικό Κλάδο (Ελεύθερος Ανταγωνισμός, Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές)

Ο αγροτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους κυριότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με σημαντικό αριθμό πολιτών να απασχολείται σε αυτόν, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία. Ωστόσο, ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς και τις συνθήκες ανταγωνισμού.

Είτε αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία ή άλλο σχετικό κλάδο στην αλυσίδα αξίας (π.χ. μεταποίηση γεωργικών προϊόντων), οι κανόνες ανταγωνισμού πρέπει να είναι γνωστοί σε κάθε εργαζόμενο, παραγωγό, συνεταιρισμό και ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζουν ποια συμπεριφορά απαγορεύεται και ποια επιτρέπεται και πως οι κανόνες αυτοί μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ανεμπόδιστη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσίευσε τον «Οδηγό Ανταγωνισμού για τον Αγροτικό Κλάδο», με στόχο την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για τους γενικούς και ειδικούς κανόνες ανταγωνισμού στον κλάδο. Γνωρίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θέτουν οι κανόνες ανταγωνισμού, ο σύγχρονος αγροτικός κόσμος αποκτά απαραίτητες γνώσεις για καθημερινές εμπορικές συναλλαγές, και τις οικονομικές / νομικές επιπτώσεις τους. Εν τέλει, η γνώση των κανόνων διασφαλίζει την ύπαρξη ανταγωνισμού στον κλάδο, ενθαρρύνει τις πολλές μικρές αγροτικές επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν, βελτιώνει τις ευκαιρίες για παραγωγούς και εργαζόμενους και αυξάνει την ανθεκτικότητα στον εφοδιασμό τροφίμων στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ο Οδηγός εξηγεί τη σχετική βασική νομοθεσία (ελεύθερος ανταγωνισμός, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) και προσφέρει πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για την αντιμετώπιση πρακτικών που παραβιάζουν το νόμο περί ελεύθερου ανταγωνισμού ή συνιστούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Με τον Οδηγό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσιάζει, επίσης, τις σημαντικότερες δυνατότητες συνεργασίας των παραγωγών αγροτικών προϊόντων εντός των ορίων που θέτουν οι κανόνες του ανταγωνισμού, για την καλύτερη αξιοποίηση και πώληση της παραγωγής τους και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσης έναντι των αγοραστών.

Ο κάθε αγρότης ή ενδιαφερόμενος μπορεί να εφαρμόσει τις δυνατότητες που του δίνονται μέσω του Οδηγού, προσαρμόζοντας την επιχειρηματική του δράση, αλλά και διεκδικώντας καλύτερες εμπορικές συνεργασίες και εμπορικές συνθήκες (π.χ. γρήγορες πληρωμές από τους αγοραστές, αποφυγή «ανοιχτών τιμών» κλπ.).

Ο Οδηγός, επίσης, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων και προκλήσεων που προκύπτουν αλλά και οι σχετικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε τον Οδηγό σε μορφή PDF ακολούθως.

Οδηγός για τον Ανταγωνισμό στον Αγροτικό Κλάδο

Προηγούμενο Ευρωπαϊκός Μήνας για την Κυβερνοασφάλεια 2023 – #BeSmarterThanAHacker
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας