«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για συγκεκριμένους κλάδους ανά Περιφέρεια

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης επενδυτικών σχεδίων για συγκεκριμένους κλάδους ανά Περιφέρεια

 

slideseepend_F1751604221.jpg

Δημοσιεύθηκε ο Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόκειται για την πρώτη απόφαση, η οποία περιέχει τα επιλέξιμα /μη επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια καθώς και με τους αντίστοιχους λόγους μη έγκρισης/απόρριψης από τις εξής Περιφέρειες:

 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Ήπείρου (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (όλοι οι κλάδοι)
 • Περιφέρεια Αττικής (κλάδοι Εκπαίδευσης και Εστίασης)
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου (κλάδος Εκπαίδευσης)
 • Περιφέρεια Κρήτης (κλάδος Εκπαίδευσης)

 
Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν μία φορά τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση επί αυτής της απόφασης ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης στο δικαιούχο της έκδοσης της Απόφασης.

Με νεότερη απόφαση θα εκδοθούν οι Τελικοί Βαθμολογικοί Πίνακες για τις υπόλοιπες κατηγορίες Περιφερειών και κλάδων.

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Σχετικά αρχεία

Πηγή: www.espa.gr

Προηγούμενο Διευκρινήσεις ως προς την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας