Ερωτηματολόγιο προς προμηθευτές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP)

Στις 17 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενέκριναν την Οδηγία (ΕΕ) 2019/633 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έπρεπε να μεταφέρουν την Οδηγία στο εθνικό τους νομικό πλαίσιο έως την 1η Μαΐου 2021 και να την εφαρμόσουν έξι μήνες αργότερα. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή διεξάγει ετήσιες έρευνες.

Αυτή η έρευνα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη και απευθύνεται σε προμηθευτές που καλύπτονται από την Οδηγία στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Θα χρειαστούν περίπου 15 λεπτά για να συμπληρώσετε αυτήν την έρευνα.

Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2023.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τα ανώνυμα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν εδώ:

https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/FOODCHAIN_UTP_3/

Προηγούμενο ΚΕΠΕ: Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας