Ερωτηματολόγιο στα πλαίσια του έργου HyPro4ST

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Προώθηση της Καινοτομίας στον τομέα του Βιώσιμου Τουρισμού μέσα από την εφαρμογή του Υβριδικού Μοντέλου Διαχείρισης έργων – HyPro4ST» και εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου « ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ », σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην παρακάτω έρευνα.

Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των υφιστάμενων μεθόδων εκπαίδευσης, των απαιτήσεων σε νέες δεξιότητες στη βάση του πλαισίου που διαμορφώνουν οι απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και οι προκλήσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα προστατεύει το περιβάλλον και θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες. Θα αποτελέσει δε την αφετηρία μιας αμφίδρομης ροής γνώσης που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός επαγγελματικού προφίλ και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα εδράζεται στις πραγματικές ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών του τουριστικού τομέα της χώρας.

Σε αυτήν την κατεύθυνση σας ζητούμε να αφιερώσετε 10 λεπτά από το χρόνο σας για την συμπλήρωση του κάτωθι ερωτηματολογίου:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8pSh1XT78iwoHydStPD_nu-W6R8p2e1QXyqX7mCi7bNEHew/viewform.

Οι απαντήσεις σας θα αντιμετωπιστούν ανώνυμα και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Η παρούσα επικοινωνία αποτελεί την πρώτη ανοικτή επικοινωνία του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως είναι οι υφιστάμενοι και υποψήφιοι διαχειριστές έργων, φοιτητές και εκπαιδευτές της τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανισμοί τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης, ενώσεις επιχειρήσεων και εκπαιδευτών, ΜΜΕ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο.

Το έργο HyPro4ST δημιουργεί μια ολιστική, υβριδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στον τομέα της παροχής εκπαιδευτικών λύσεων για τη προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του τουριστικού τομέα, η οποία:

  • Αντιμετωπίζει την ανάγκη αναθεώρησης των υφιστάμενων προσόντων των επαγγελματιών του τουρισμού.
  • Προτείνει τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων προσόντων των επαγγελματιών του τουρισμού με καινοτόμο σκέψη και δεξιότητες και με την προώθηση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Ενσωματώνει τη διαχείριση έργων, τη βιωσιμότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στα προτεινόμενα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης για τον τουριστικό τομέα.
  • Δημιουργεί ένα νέο επαγγελματικό προφίλ, αυτό του «Υπεύθυνου Βιώσιμης και Υβριδικής Διαχείρισης Έργου» (Sustainable and Hybrid Project Manager) στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού.

Το έργο HyPro4ST με Συντονιστή Εταίρο τη «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Βασική Δράση 2: «Συνεργασία μεταξύ Οργανισμών και Ιδρυμάτων: Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας» και αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση τριετούς διάρκειας που στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων, της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών και της επιχειρηματικής νοοτροπίας του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού. Συνδέει δε τις προσπάθειες και εμπειρίες οργανισμών από 6 ευρωπαϊκές χώρες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Δείτε το 1ο Newsletter του HyPro4ST.

 

Με εκτίμηση

Θεόδωρος Πατσουλές

Για την ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Email: hypro4st@sustainable-city.gr

Κιν. +30 6933 001511

Τηλ. +30  215 215 4808

Προηγούμενο INSETE : Ελληνικός Τουρισμός 2030  –  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας