Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς

Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς

 
 
 640px-Evropaiko_Elegktiko_Synedrio_F286266482.svg.png

Το LEADER αποτελεί τη συμμετοχική και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγιση που εφαρμόζει η ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες ανάπτυξης έργων και λήψης αποφάσεων. Ως πρόγραμμα συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και κινδύνους σε σύγκριση με τα συνήθη (εκ των άνω προς τα κάτω) προγράμματα δαπανών της ΕΕ. Εξετάσαμε κατά πόσον η προσέγγιση αυτή απέδωσε οφέλη που δικαιολογούσαν το επιπλέον κόστος και κινδύνους και προβήκαμε σε μεταπαρακολούθηση της ειδικής έκθεσης με το ίδιο θέμα που είχαμε δημοσιεύσει το 2010. Διαπιστώσαμε ότι, μία δεκαετία αργότερα, είχαν όντως σημειωθεί κάποιες βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς και ότι η προσέγγιση LEADER διευκολύνει την ανάληψη δέσμευσης σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, ελάχιστα είναι ακόμη τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα οφέλη της υπερτερούν του κόστους και των κινδύνων που αυτή συνεπάγεται. Συνιστούμε την από μέρους της Επιτροπής ολοκληρωμένη εκτίμηση του κόστους και των οφελών του LEADER και την αξιολόγηση της προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.

​Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ. 

Ειδική έκθεση 10/2022: Το LEADER και η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων διευκολύνουν μεν την τοπική συμμετοχή, τα πρόσθετα οφέλη όμως δεν αποδεικνύονται ακόμη επαρκώς

  4 MB
 |  Άλλες γλώσσες (23)
 
Άλλες γλώσσες (23)
 

 


Πηγή: https://www.eca.europa.eu/

Προηγούμενο Γ.Ν. Ζακύνθου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 14/2022 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας