Ε. 2205 /03-11-2021 Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.

Ε. 2205 /03-11-2021

Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ άρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. – Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών.

 

 

6_F1712761214.jpg

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος που αφορά στην επικαιροποίηση των Αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β΄ 3398), όπως ισχύουν και μετά τις  τροποποιήσεις τους με τις Αποφάσεις Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1265/2020 (Β΄ 5346) και Α.1033/2021 (Β΄703), καθώς και στην παροχή διευκρινίσεων επί της Α. 1265/2020 και επί των διατάξεων του άρθρου 41 του ν.4756/2020 (Α΄ 235) αναφορικά με τη βεβαίωση οφειλής.

 

  Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Προσθήκες/τροποποιήσεις επί των Αποφάσεων Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β΄ 3398) και διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.4756/2020 (Α΄ 235).

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α) Φορολογούμενοι που αιτούνται τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας ή Βεβαίωσης Οφειλής

Β) Φορολογική Διοίκηση

Γ) Υπηρεσίες/φορείς που διενεργούν πράξεις για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ενημερότητας/Βεβαίωσης Οφειλής

 

 

 

Πηγή: www.aade.gr

Προηγούμενο Σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας