Ηλειακή επιχειρηματικότητα: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021

Ηλειακή επιχειρηματικότητα: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021

 

 

knikoloutsos1_F1832920161.jpg

 

 

 

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Πριν λίγες ώρες αποχαιρετήσαμε το 2020, ένα ταραχώδες έτος, το οποίο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, άλλαξε δραστικά κι αναπάντεχα παραδοχές, αντιλήψεις και πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις του ατομικού και του συλλογικού βίου: την οικονομική δραστηριότητα, τη χάραξη κι άσκηση πολιτικής, τον τρόπο που διαβιούμε, εργαζόμαστε, αλληλοεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Ο νέος χρόνος φέρνει μαζί του την ελπίδα στο μέτωπο της καταπολέμησης της νόσου Covid-19, μέσω της έναρξης των εμβολιασμών στη χώρα μας, αλλά και υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Καλούμαστε πλέον να βρούμε τον κοινό μας βηματισμό στη νέα ψηφιακή εποχή, που χαρακτηρίζεται από την αναδόμηση της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι επιχειρήσεις του τόπου μας δοκιμάστηκαν σκληρά και κλήθηκαν να επιδείξουν αντανακλαστικά, βρισκόμενες σε αχαρτογράφητα νερά κι αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Παράλληλα, η πανδημία κατέστησε σαφές, πως μόνο όσοι κατάφεραν να κινητοποιήσουν δυνάμεις και πόρους γρήγορα και αποτελεσματικά και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες, μπόρεσαν να διαχειριστούν την κατάσταση πιο αποτελεσματικά, αμβλύνοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

Το 2021 θα βρει τις επιχειρήσεις του τόπου μας να σχοινοβατούν μεταξύ της ανάγκης εξυπηρέτησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών τους και της μακρόπνοης στόχευσης του μετασχηματισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια, το Επιμελητήριο Ηλείας, θα σταθεί αρωγός, στον κοινό αγώνα για την μεταστροφή και ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού προτύπου της Ηλειακής οικονομίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις της Ηλείας, ανεξαρτήτου κλάδου και τομέα δραστηριότητας, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ψηφιακό και τον «πράσινο» μετασχηματισμό τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, να αυξήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, υγειονομικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα.

Τούτου λεχθέντος, τα Ηλειακά προϊόντα κι υπηρεσίες πρέπει να ενσωματώσουν περισσότερη και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας τεχνολογία, συνεπώς οι επιχειρήσεις του τόπου μας πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ηλείας επισημαίνει διαρκώς την ανάγκη κάλυψης των κενών ανάμεσα στην έρευνα και στην παραγωγή, εξέλιξη και διατήρηση των δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της επαναλειτουργίας των ερευνητικών ινστιτούτων και της εγκατάστασης σχετικών δομών στην περιοχή της Ηλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί, αφενός μεν η ευρύτερη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, αφετέρου δε να ενισχυθεί η καινοτομική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο, πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις υποδομές του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά να συμπεριλάβει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, σε logistics καθώς στο διαδίκτυο πραγμάτων (InternetofThings). Το ευρωπαϊκό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον έχει άλλωστε από καιρό στραφεί προς την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών

Η συντονισμένη προσπάθεια της Ε.Ε. να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στη στροφή προς την πράσινη οικονομία, θα πρέπει να αποτελέσει προπομπό κι οδηγό για την ανάληψη πρωτοβουλιών με περιβαλλοντική συνείδηση από τις Ηλειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πράσινης επιχειρηματικότητας και να ακολουθήσουν τη γενικότερη τάση της εποχής.

Εξάλλου, η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε κάθε επιχειρηματικό μέγεθος, σε νέες αλλά και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου της περιοχής μας σε δράσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων, διαχείρισης της φύσης και των φυσικών πόρων, εισαγωγής κι ενσωμάτωσης καθαρών τεχνολογιών, αξιοποίησης των ΑΠΕ, αναβάθμισης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών δομών κι εγκαταστάσεων, καθώς και προώθησης και προβολής του Πράσινου Τουρισμού. Η συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού κόστους και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων (λόγω των καλύτερων συνθηκών εργασίας), μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επενδύσεις και να απολαύσουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της προστιθέμενης αξίας, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης.

Η προσαρμογή στους μετασχηματισμούς αυτούς θα αποτελέσει μια δύσκολη εξίσωση για τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, από τη στιγμή μάλιστα που η περιοχή της Ηλείας ταλανίζεται ακόμα από το ακανθώδες ζήτημα των πυροδανείων, μια δεκαετή θηλιά που στερεί την πρόσβαση των Ηλείων επιχειρηματιών στο δανεισμό. Ως προς αυτό κι ως μια ενδεχόμενη εναλλακτική πρόταση στην έλλειψη χρηματοδότησης / ρευστότητας, το Επιμελητήριο Ηλείας αντιτάσσει τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων και κοινοπρακτικών συνεργασιών (clusters) σε τοπικό επίπεδο καθώς και την πολύ-επίπεδη συνεργασία μεταξύ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, προκειμένου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να επωφεληθούν εκατέρωθεν και από κοινού από τα εκάστοτε συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

Ενόψει των νεών προκλήσεων που φέρνει μαζί της η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, τα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό και οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου Ηλείας κι εγώ προσωπικά, δεσμευόμαστε πως και το νέο έτος 2021, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια για ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε όλους κοντά μας!

Σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ευημερία για το Νέο έτος.

Μετά τιμής,

 

Κωνσταντίνος Νικολούτσος

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

Προηγούμενο Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων Απαντήσεων για τη Δράση “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου”
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας