Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης για την Ελλάδα
 
 
 ip170_1_F753685328.jpg
 
 
 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τη δέκατη τρίτη έκθεση ενισχυμένης επιτήρησης για την Ελλάδα. Η έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο του ενισχυμένου πλαισίου εποπτείας που χρησιμεύει για τη διασφάλιση της συνεχούς υποστήριξης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής βοήθειας το 2018.
 
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που συνεχίζουν να δημιουργούνται από την πανδημία. Οι αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σε διάφορους τομείς, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, την ολοκλήρωση της διοικητικής αναδιοργάνωσης του Ενιαίου Ταμείου Συντάξεων και την απλούστευση της αδειοδότησης επενδύσεων στους συμφωνηθέντες τομείς.
 
Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη στενή και εποικοδομητική δέσμευση των αρχών σε όλους τους τομείς και ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου χρειάζεται, να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που προκαλούνται εν μέρει από την πανδημία.
 
Ιστορικό
 
Η ενισχυμένη εποπτεία παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την επιδίωξη των πολιτικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης. Επιτρέπει την τακτική αξιολόγηση των πρόσφατων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, καθώς και την παρακολούθηση των συνθηκών κρατικής χρηματοδότησης και την ενημέρωση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους. Η ενισχυμένη εποπτεία παρέχει επίσης το πλαίσιο για την αξιολόγηση της γενικής δέσμευσης που ανέλαβε η Ελλάδα στο Eurogroup της 22ας Ιουνίου 2018, να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας προστατεύονται.
 
Για περισσότερες πληροφορίες
 

Πηγή: https://ec.europa.eu/

Προηγούμενο Λήγει η προθεσμία των αιτήσεων στις 18 Μαρτίου 2022 για τις 25.000 θέσεις του νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας