Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα για την τόνωση των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί δύο νέα χρηματοδοτικά μέσα για την τόνωση των επενδύσεων σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

europaikh_epitroph_F526355563.png

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νέα «ετοιμοπαράδοτα», δηλαδή «έτοιμα προς χρήση» χρηματοδοτικά μέσα για τις επενδύσεις των ΕΔΕΤ, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις νέες επιχειρήσεις και τους φορείς υλοποίησης έργων αστικής ανάπτυξης.

Κατά την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τις επενδύσεις στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) οι οποίες χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μέσων, όπως η παροχή δανείων, ιδίων κεφαλαίων και εγγυήσεων, σύμφωνα με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.

Τα «έτοιμα προς χρήση» χρηματοοικονομικά μέσα, που συμμορφώνονται ήδη με τον κανονισμό για τα ΕΔΕΤ και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, σχεδιάστηκαν ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση κονδυλίων από την ανανεούμενη χρηματοδοτική στήριξη, αντί των παραδοσιακών επιδοτήσεων, και συνδυαστούν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί πόροι.

Υπάρχουν ήδη τρία μέσα αυτού του είδους. Το δάνειο επιμερισμού δανειακού κινδύνου, με βάση τον καταμερισμό των κινδύνων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών πόρων, και ένα μέσο εγγυήσεων με ανώτατο όριο, στο οποίο το δημόσιο χρήμα ενεργεί ως εγγύηση κατά του κινδύνου αθέτησης εντός του χαρτοφυλακίου των δανείων της τράπεζας. Και τα δύο μέσα αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση στις ΜΜΕ. Το τρίτο μέσο είναι ένα δάνειο ανακαίνισης, για έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας στον τομέα κατασκευής κατοικιών.

H Επιτροπή δρομολογεί δύο νέα μέσα:

Τον μηχανισμό συνεπένδυσης που παρέχει χρηματοδότηση σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και σε ΜΜΕ. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να προσελκύσουν πρόσθετα κεφάλαια μέσω προγράμματος συλλογικών επενδύσεων, το οποίο θα το διαχειρίζεται ένας κύριος χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 15 εκατομμύρια ευρώ ανά ΜΜΕ. Κατά την περίοδο 2007-2013, η SAS JEREMIE στη γαλλική περιφέρεια Languedoc-Roussillon, για παράδειγμα ενός τέτοιου μηχανισμού συγχρηματοδότησης, με τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και να επενδύουν σε ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή.

Τα ταμεία αστικής ανάπτυξης θα στηρίξουν βιώσιμα αστικά έργα, για παράδειγμα στον τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών και στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης ή της ανάπλασης αστικών περιοχών. Τα έργα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα και να αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι συνολικές επενδύσεις που θα συνδυάζουν δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους μπορούν να φτάσουν έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο. Η στήριξη θα λάβει τη μορφή ταμείου δανείων, το οποίο θα διαχειρίζεται χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής με τους πόρους των ΕΔΕΤ και συνεισφορά τουλάχιστον 30 % από ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα τέτοιο ταμείο αστικής ανάπτυξης δημιουργήθηκε στο Pomorskie της Πολωνίας, κατά την περίοδο 2007-2013.

Προηγούμενο Εξελισσόμενη δράση: Ανάλυση ανά κλάδο/προϊόν του εισαγωγικού εμπορίου κρατών, που βοηθά στη χάραξη στρατηγικής των ελλήνων εξαγωγέων.
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας