Θεσμικά όργανα της ΕΕ

 1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
 3. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 5. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
 6. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
 7. Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)
 8. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)
 9. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
 10. Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ)
 11. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
 12. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
 13. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)
 14. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
 15. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
 16. Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 17. Οργανισμοί
Προηγούμενο Απόφασης Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές”
28ης Οκτωβρίου & Πλ. Ηρώων,
Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ

Επικοινωνία

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή:
8:00 πμ – 15:00 μμ

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας